nuol.edu.laວຽກງານຈຸດສຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 31 ແຜນງານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2013-2015

ແຜນຍຸດທະສາດທີ 1:ພັດທະນາຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານແລະນັກສຶກສາ

ແຜນງານທີ 1: ຍົກລະດັບໄລຍະສັ້ນ

1.  ຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ​ແລະ​ບໍລິຫານ 1ຊຸດ/ປີ

2.  ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການແຕ່ລະສາຂາວິຊາ

3.  ບຳລຸງວິຊາຄູແລະວິທີ​ສິດສອນໃຫ້ຄູ-ອາຈານທີ່ບໍ່ທັນຜ່ານວິຊາຄູຢູ່​ຄະນະ​ວິຊາ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ໄດ້ 85%

4.  ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູ-ອາຈານໃຫ້ມີຄວາມສາມາດດຳເນີນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

5.  ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານບໍລິຫານໃຫ້ເປັນມືອາຊີບ (ການເງິນ,ເລຂານຸການ,ການຄຸ້ມຄອງ)

6.  ຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄູ-ອາຈານ,ພະນັກງານ

7.  ຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄູ-ອາຈານ,ພະນັກງານ

8.  ຈັດສົ່ງຄູ-ອາຈານໄປທັດສະນະສຶກສາທາງດ້ານວິຊາການ

ແຜນງານທີ 2: ຍົກລະດັບໄລຍະຍາວ

9.  ສົ່ງເສີມໃຫ້ອາຈານກຳລັງສຶກສາຕໍ່ລະດັບ ປ.ເອກ ແລະ ປ.ໂທ ໃຫ້ຈົບຕາມກຳນົດເວລາ

10.ຍົກລະດັບ ປ.ເອກ ຕື່ມ19ຄົນ ແລະ ປ.ໂທ 310ຄົນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຄາດໝາຍ 1:6:3

11.ສ້າງ​ຄູ​-ອາຈານໃຫ້​ບັນດາ​ຫຼັກສູດ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ສອນ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ເປັນ​ຕົ້ນ ​ວິຊາ ນິວ​ເຄຼັຍ

ແຜນງານທີ 3:ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ສຶກສາ​ແລະ​ການ​ບໍລິຫານ

12.ປັບປຸງການປະເມີນຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນອື່ນ

13.ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດ

ແຜນງານທີ 4: ພັດທະນານັກສຶກສາ

14.ສ້າງແລະພັດທະນານັກສຶກສາໃຫ້ມີແນວຄິດການເມືອງດີເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກລັດ, ຮູ້ຈັກມູນເຊື້ອການຕໍ່ສູ້ ມີນ້ຳໃຈ ຮັກຊາດຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຈັນຍາ ບັນທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສທາງດ້ານຈິດໃຈ.

15.ພັດທະນານັກສຶກສາໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຮຽນຮູ້ວິຊາສະເພາະ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດເພື່ອກ້າວສູ່ລະດັບພາກພື້ນແລະສາກົນ

16.ສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາຮູ້ການດຳລົງຊີວິດທີ່ປອດໃສ, ມີລະບຽບວິໄນຫ່າງໄກສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້, ຮັກສາຮິດຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳ ອັນດີງາມຂອງຊາດ, ແລກປ່ຽນວັດທະນາທຳບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຮູ້ເລືອກເຟັ້ນສິ່ງກ້າວໜ້າ ຂອງໂລກ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບແບບແຜນດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນຍຸກໃໝ່ຕາມແນວທາງຂອງພັກລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ

17.ພັດທະນານັກສຶກສາເປັນເຈົ້າການໃນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດ,ຂະບວນກິລາ, ຈັດກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນ ປະກວດຄວາມສາມາດຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ກິດຈະກຳແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ, ການຮຽນຮູ້ສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງເພື່ອສ້າງປະສົບການທີ່ດີແກ່ນັກສຶກສາ,ຮູ້ຈັກຮັກສາສຸຂະພາບ, ຂະບວນອອກແຮງງານສ້າງສາປະເທດຊາດ, ຂະບວນສິນລະປະວັນນະຄະດີການເຄື່ອນໄຫວຄອບຄົວແລະສັງຄົມອີກດ້ວຍ

18.ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາຮຽນດີ,ຮຽນເກັ່ງເພື່ອສ້າງເປັນພະນັກງານສືບທອດ

ແຜນຍຸດທະສາດທີ2:ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານແລະການຄຸ້ມຄອງ

ແຜນງານທີ5:ປັບປຸງໂຄງຮ່າງແລະກົນໄກການ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ສອດຄ່ອງ

19.ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ສອດຄ່ອງແລະປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ດີ.

20.ປັບປຸງແບບແຜນນຳພາແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານບໍລິຫານ,ພະນັກງານວິ ຊາການທົ່ວ ມຊ ໃຫ້ມີນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ວຽກງານ

21.ປະເມີນລັດຖະກອນເພື່ອຊັບຊ້ອນໃຫ້ຖືກຕາມວິຊາສະເພາະແລະຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.

22.ປັບປຸງ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ສອດ​ຂ່ອງກັບ​ສະພາບ​ຕົວ​ຈິງ​ປະຈຸ​ບັນ

ແຜນງານທີ 6:ສ້າງແລະປັບປຸງນິຕິກຳ

23.ສ້າງແລະປັບປຸງນິຕິກຳໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ 

ແຜນງານທີ 7: ສ້າງການບໍລິຫານໃຫ້ທັນສະ​ໄໝ

24.ນຳໃຊ້ໂປຼແກມ​ທັນສະໄໝໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ໃນ​ທຸກຂະ​ແໜງ​ການ (ດ້ານວິຊາການ, ບັນຊີການເງິນ, ບັນຊີພະນັກງານ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດແລະອື່ນໆ)

25.ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ສາມາດ​ເປັນ​ແບບຢ່າງ​ໄດ້

26.ປັບປຸງ​ລະບົບ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ແລະ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ

27.ພັດທະນາໜ່ວຍງານ MISແລະສ້າງຖານຂໍ້ມູນເພື່ອເກັບກໍາສະຖິຕິຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

28.ປັບປຸງແບບແຜນການບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານໃຫ້ສອດຄ່ອງແລະ ທັນສະໃໝ

ແຜນຍຸດທະສາດທີ3:ພັດທະນາຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ.

ແຜນງານທີ  8: ສ້າງລະບົບກົນໄກວຽກ ງານ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

29.ນຳ​ໃຊ້​ມາດຕະຖານ​ປະກັນ​ຄຸນະພາບ​ການ​ສຶກສາລະ​ດັບ​ສາຂາ​ວິຊາ​ແລະ​ລະດັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ

30.ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາລະດັບສາຂາວິຊາແລະລະດັບສະຖາ ບັນ 

ແຜນງານທີ 9: ປັບປຸງແລະສ້າງຫຼັກສູດແຕ່ລະ ລະດັບຊັ້ນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ໃກ້ຄຽງພາກພື້ນແລະສາກົນ

31.ກະກຽມເປີດຫຼັກສູດລະດັບນາໆຊາດ

32.ສ້າງ​ຫຼັກສູດ​ໃໝ່​ບາງ​ວິຊາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ

33.ສົ່ງເສີມຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນແບບ E-Learning

34.ປັບປຸງຫຼັກສູດຕາມມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ

35.ສ້າງແລະພັດທະນາຫຼັກສູດສາກົນເພື່ອເຂົ້າສູ່ AEC 

ແຜນງານທີ 10: ສ້າງແລະປັບປຸງລະບົບການ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການຮຽນ ການສອນທີ່ມີລັກສະນະລວມ ສູນແລະທັນສະໄໝ.

36.ຈັດອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ

37.ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳວິຊາການສະບັບປັບປຸງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 

ແຜນງານທີ 11: ສ້າງແລະໜອງສິ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນ ການສອນຕາມມາດຕະຖານ ຂອງຫຼັກສູດ

38.ສະໜອງອຸປະກອນທົດລອງໃຫ້ແຕ່ລະສາຂາວິຊາເພື່ອດຳເນີນການປະຕິບັດຕົວຈິງ

39.ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການຮຽນການສອນໃຫ້ພຽງພໍແລະສ້ອມແປງປຶ້ມຕຳລາທີ່ເກົ່າແກ່

40.ປັບປຸງການປະເມີນຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຈານແຕ່ລະພາກຮຽນ

41.ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູ-ອາຈານສ້າງປຶ້ມຕຳລາ ແລະ ອຸປະກອນປະຈັກຕາໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ

42.ຄົ້ນຄວ້າວິທີການບໍລິການຫ້ອງສະໝຸດນອກໂມງລັດຖະການເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາຄົ້ນຫາຂໍ້ ມູນໄດ້

43.ວາງລະບຽບການເກັບປຶ້ມວິທະຍານິພົນລະດັບ ປ.ເອກ, ປ.ໂທ ໄວ້ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ

44.ວາງລະບຽບການເກັບປຶ້ມວິທະຍານິພົນລະດັບ ປ.ເອກ, ປ.ໂທ ໄວ້ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ

45.ສ້າງຄູ່ມືຄູແລະແຜນການສອນ

46.ສ້າງແຜນພັດທະນາຫ້ອງທົດລອງ

ແຜນງານທີ 12: ປັບປຸງ,ພັດທະນາແລະນຳໃຊ້ລະບົບການປະເມີນຜົນການຮຽນ ການສອນຕາມມາດຕະຖານພາກພື້ນແລະສາກົນ

47.ສ້າງແລະພັດທະນາລະບົບການປະເມີນຜົນຄູ-ອາຈານ

48.ສ້າງແລະພັດທະນາລະບົບເຄື່ອງມືນັກສຶກສາປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ

ຍຸດທະສາດທີ4:ພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ.

ແຜນງານທີ13: ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ

49.ກະກຽມເປີດຫຼັກສູດ ປ.ໂທ, ປ.ເອກ ໃນຮູບແບບຄົ້ນຄວ້າ​ໃນບາງ​ສາຂາ​ວິຊາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ

50.ສົ່ງເສີມແລະສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄູ-ອາຈານໄດ້ເຮັດໜ້າ​ທີ່​ສິດສອນ​ແລະຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ 

ແຜນງານທີ 14: ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າແລະເຄືອຂ່າຍ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

51.ສ້າງພາກວິຊານິວເຄຼຍເພື່ອສົ່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳຂອງລັດຖະບານ.

52.ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງວິທະຍາສາດທຳມະຊາດແລະສັງຄົມເພື່ອການນຳໃຊ້

53.ສ້າງເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກັບອົງກອນຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ 

ແຜນງານທີ 15:ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

54.ຈອງວາລະສານວິທະຍາສາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນຮູບແບບ ເອເລັກໂຕຼນິກເພື່ອເປັນເອກກະສານອ້າງອີງໃນການຄົ້ນຄວ້າ.

55.ປັບປຸງລະບຽບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

56.ເອົາວາລະສານວິທະຍາສາດ ມຊ ຂຶ້ນເວບໄຊ 

ແຜນງານທີ 16: ຄຸ້ມຄອງແລະສົ່ງເສີມການຄົ້ນ ຄວ້າວິທະຍາສາດ

57.ປັບປຸງຫ້ອງທົດລອງແລະໄອທີຢູ່ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ.

58.ກຳນົດນະໂຍບາຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງ ມຊ

59.ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນຍາ 

ແຜນງານທີ 17: ສົ່ງເສີມການບໍລິການວິຊາການ

60.ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍແລະການບໍລິການວິຊາການ

61.ສ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຂອງ ມຊ

ແຜນຍຸດທະສາດທີ5:ພັດທະນາໂຄງ​ລ່າງພື້ນຖານແລະສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາ​ມສະດວກ. 

ແຜນງານທີ 18:ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດການປັບປຸງ ແລະການຂະຫຍາຍ ມຊ, ກວດ ກາແລະກຳນົດເນື້ອທີ່ດິນເຂດ ແດນ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນແລະພັດ ທະນາໃນອະນາຄົດ.

62.ສ້າງ​ແຜນ​ແມ່​ບົດແລະໂຄງການໃນການພັດທະນາແລະການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທົ່ວ ມຊ

63.ອອກໃບຕາດິນຖາວອນ​ແຕ່ລະວິທະຍາ​ເຂດ​ທົ່ວມຊ

64.ສ້າງ​ແລະ​ປັບປຸງ​ນິຕິ​ກຳໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງ ມຊ

65.ວາງມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

66.ສຶບຕໍ່ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຄັດ​ແຍ່ງກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ມຊ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ 

ແຜນງານທີ 19: ປັບປຸງແລະກໍ່ສ້າງອາຄານສະ ຖານທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການຮຽນ ການສອນໃຫ້ພຽງພໍແລະໄດ້ ມາດຕະຖານ

67.ດຳ​ເນີນ​ການອອກ​ແບບ​ແລະ​ກໍ່ສ້າງ​ອາຄານ​ຫ້ອງການ​,ຫ້ອງ​ຮຽນ,ບັນດາ​ຄະນະ​ວິຊາ,  ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ,ສູນຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ພ້ອມທັງສະໜອງເຟີນີເຈີແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້.

68.ສ້ອມແປງອາຄານຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງການ, ຫ້ອງທົດລອງເກົ່າທີ່ຊຸດໂຊມເພື່ອນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຈັດການຮຽນ-ການສອນ

69.ວາງ​ລະບຽບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອາຄານຕ່າງໆ​ທົ່ວ ມຊ ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

70.ກຳນົດ​ຊື່​ອາຄານ​ຕ່າງໆ ທົ່ວ ມຊເພື່ອສະດວກໃນການນໍາໃຊ້

ແຜນງານທີ 20: ປັບປຸງແລະກໍ່ສ້າງອາຄານຫໍພັກພະນັກງານ,ຄູອາຈານແລະນັກ ສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນ ການດຳລົງຊີວິດ.

71.ປັບປຸງນິຕິກຳໃນການນຳໃຊ້ເຮືອນຫຼວງ, ທີ່ພັກພະນັກງານ, ຄູອາຈານແລະນັກສຶກສາ

72.ສືບ​ຕໍ່​ສ້ອມ​ແປງ​ອາຄານ​ຫໍ​ພັກ​ພະນັກງານ, ຄູ​-ອາຈາ​ນ​ແລະ​ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ເກົ່າ​ແກ່​ຊຸດ​ໂຊມ 

ແຜນງານທີ 21:ປັບປຸງແລະສ້າງເສັ້ນທາງພາຍ ໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ, ແຕ່ລະ ວິທະຍາເຂດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ

73.ຂະຫຍາຍແລະປັບປຸງເສັ້ນທາງ​ໃນ​ບັນດາ​ວິທະຍາ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານທົ່ວ ມຊ.

74.ປັບປຸງລະບົບການສັນຈອນພາຍໃນ ມຊ ແລະຄະນະວິຊາຕ່າງໆຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະປອດໄພ 

ແຜນງານທີ 22: ປັບປຸງ,ພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາໃຫ້ພຽງພໍແລະມີປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້

75.ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳປະປາທີ່ເປ່ເພຮົ່ວໄຫຼເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີນ້ຳໃຊ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ

76.ສ້າງ​ລະບົບ​ບຳບັດ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວິທະຍາ​ເຂດທົ່ວ ມຊ

77.ຕິດຕັ້ງໜໍ້ແປງໄຟຟ້າແລະລະບົບໄຟເຍືອງທາງຢູ່ດິນຟາມໄກ່ ແລະ ຄນລ ໃຫ້ສຳເລັດ.

78.ສ້າງ​ລະບົບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ໄຟຟ້າ​ສຳຮອງ 

ແຜນງານທີ 23:ສ້າງແລະຂະຫຍາຍວິທະຍາ ເຂດຂອງແຕ່ລະຄະນະວິຊາຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເໝາະສົມ

79.ສ້າງແຜນແມ່ບົດເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ດິນຂອງແຕ່ລະຄະນະວິຊາ.

80.ກະກຽມເອກະສານເພື່ອຂໍເນື້ອທີ່ດິນຈາກລັດຖະບານເພື່ອຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ.

81.ສົ່ງເສີມໃຫ້ແຕ່ລະຄະນະວິຊາຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດຂອງຕົນໄປໃນເຂດຕ່າງໆຂອງປະເທດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເໝາະສົມ ກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

ແຜນງານທີ 24:ສ້າງ​ວິທະຍາ​ເຂດ​ໃຫ້​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ສະຫງົບ,ສະອາດ​ແລະ​ສີຂຽວ

82.ສືບຕໍ່ປູກຕົ້ນໄມ້ລຽບຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມແລະເປັນລະບຽບ

83.ຈັດສັນສວນດອກໄມ້ໃຫ້ມີສີສັນ, ສວຍງາມ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ

84.ປັບປຸງ​ວຽກ​ກງານປ້ອງເວນຍາມຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວິດແລະຊັບສິນໃຫ້ມີ ຄວາມປອດໄພ 100% 

ແຜນງານທີ 25:ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ແລະ​ພັດທະນາ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ມະຫາວິ​ທະຍາ​ໄລ​ໃຫ້​ໜັ້ນຄົງ

85.ຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ໂປຼແກມຖານຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທົ່ວ ມຊ ຈາກ ກຊສສກ

86.ສືບຕໍ່ເກັບກຳບັນຊີຊັບສິນຕ່າງໆ ທົ່ວ ມຊ ໃຫ້ສຳເລັດແລະສາມາດລາຍງານ ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ

87.ຈັດສັນຄືນວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ພະຫະນະແລະແຍກເປັນແຕ່ລະປະເພດທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ ແລະເປ່ເພບໍ່ໃຊ້ການໄດ້ 

ແຜນງານທີ 26:ສ້າງ​ສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​​ໃນ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ICT

88.ປັບປຸງ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ PMB​ໃຫ້​ໄດ້​ມາດຕະຖານ

89.ພັດທະນາ​ຫ້ອງ​ສະໝຸດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້ Dspace

90.ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ສະຫະ​ບັນ​ນາ​ນຸກົມ​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້ (DLPMB)

91.ສ້າງນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງ,ການນຳໃຊ້ແລະການບໍລິການ

ແຜນຍຸດທະສາດທີ6:ພັດທະນາ​ການ​ຮ່ວມມື​ພາຍ​ໃນ​ແລະຕ່າງປະ​ເທດ

ແຜນງານທີ  27:ກຳນົດ​ລະບຽບ​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ພາຍໃນ

92.ອອກລະບຽບການພົວພັນປະສານງານກັບຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ 

ແຜນງານທີ  28: ກຳນົດ​ລະບຽບ​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ພາຍໃນ

93.ປັບປຸງນິຕິກຳການຮ່ວມມືສາກົນທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງໃຫ້ດີຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ຊ່ຽວຊານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ 

ແຜນງານທີ 29: ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິ ບັດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ

94.ປະເມີນແລະຕິດຕາມວຽກງານການຮ່ວມມືຢ່າງເປັນປົກກະຕິ (1ຄັ້ງ/ເດືອນ) ແລະລາຍງານ ໃຫ້ຫ້ອງການກວດກາແລະຂັ້ນເທິງຊາບ 

ແຜນງານທີ 30: ປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ດີ

95.ຝຶກອົບຮົມວຽກງານປະຊາສຳພັນ, ຫຼັກການພິທີການທູດໃຫ້ພະນັກງານ 

ແຜນງານທີ 31:ເພີ່ມປະສິດທິຜົນຂອງການໄປ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການພັດທະນາກັບຕ່າງປະເທດ

96.ສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ

97.ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍງານການໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ວຽກຕ່າງໆກັບຕ່າງປະເທດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ ໄລຍະປີ 2013-2015

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ