nuol.edu.laວ່າ​ດ້ວຍ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຫໍ​ພັກ

ມາດ​ຕາ 1 :

ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຂົ້າ​ນອນ​ຫໍ​ພັກ

1.1. ນັກ​ສຶກ​ສາ​ ມຊ. ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີເງື່ອນໄຂສະເໜີເຂົ້ານອນໃນຫໍພັກລວມຂອງ ມຊ. ໃນນັ້ນ ນັກສຶກສາໃນແຜນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາກ່ອນໝູ່; ຖ້າຍັງມີບ່ອນເຫຼືອ ຈຶ່ງຈະພິຈາລະນານັກສຶກສານອກແຜນທົ່ວໄປ ແລະນັກສຶກສາລະບົບພິເສດຕາມລຳດັບ

1.2 ນັກສຶກສາທີ່ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາໃຫ້ເຂົ້ານອນໃນຫໍພັກ ຕ້ອງເປັນຜູ້ມີີສຸຂະພາບສົມບູນ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດ, ຜູ້ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ຫຼື ເມືອງນອກຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

1.3 ນັກສຶກສາຜູ້ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ມີຈຸດປະສົງຢາກຂໍເຂົ້ານອນຫໍພັກ ຕ້ອງປະກອບ ສຳນວນ ເອກະສານຄົບຊຸດຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເຂົ້າ​ນອນ​ຫໍ​ພັກ​ 1 ສະ​ບ​ັບ
  • ໃບ​ຊີ​ວະ​ປະ​ຫວັດຫຍໍ້ 1 ສະ​ບັບ
  • ໃບສັນຍາ 1 ສະບັບ
  • ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ 1 ສະ​ບັບ
  • ຮູບຖ່າຍຂະ​ໜາດ 2 x 3 2 ແຜ່ນ

1.4 ໃນທຸກໆສົກຮຽນ, ການສະໝັກ ແລະ ລົງທະບຽນເຂົ້າຫໍພັກຂອງນັກສຶກສາເກົ່າ ແມ່ນ ນັບ ແຕ່ວັນທີ 15 / 9​ ຫາ ວັນທີ 30/10, ສ່ວນນັກສຶກສາມາໃໝ່ແມ່ນແຕ່ວັນທີ 15/9 ຫາ 30/11 ຕ້ອງໄດ້ ລົງທະບຽນຫໍພັກໃຫ້ສຳເລັດ; ຖ້ານັກສຶກສາຜູ້ໃດຫາກບໍ່ໄດ້ມາລົງທະບຽນ ໃນໄລຍະ ທີ່ໄດ້ ກ່າວມານີ້ ຖືວ່າ ສະຫລະສິດ .

1.5 ນັກສຶກສາທີ່ຈະເຂົ້ານອນຫໍພັກໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ 1) ໄດ້ສຳເລັດໃນການລົງທະບຽນເປັນ ນັກສຶກສາຫໍພັກ ແລະ 2) ໄດ້ຊຳລະຄ່າບຳລຸງຫໍພັກຄົບຖ້ວນຕາມການກຳນົດຂອງການຈັດຕັ້ງ.

ມາດຕາ 2:

ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​​ແຕ່ງ​ງານ​ແລ້ວ ບໍ່​ມີ​ສິດ​ເອົາລູກ,ເມຍຫຼື ຜົວເຂົ້າ​ມາ​ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຫໍ​ພັກ​ນຳໄດ້.

ມາດ​ຕາ 3:

ສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງນັກສຶກສາຫໍພັກ

3.1 ນັກສຶກສາຫໍພັກມີສິດດັ່ງນີ້:

1. ສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຫໍພັກຕໍ່ຄະນະຫໍພັກ, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງນອນ ຕະຫລອດທັງຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານຫໍພັກ.

2. ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມປອດໄພແລະດູແລດ້ານສຸຂະພາບ ຈາກການຈັດຕັ້ງ ຫໍພັກຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

3. ຊົມໃຊ້ສະຖານທີ່ ແລະວັດຖຸອຸປະກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການພັກເຊົາ ແລະການສຶກສາ ຮ່ຳຮຽນນອກໂມງຮຽນ ຕາມລະບຽບການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

3.2 ນັກສຶກສາຫໍພັກມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ແລະມະຕິຄຳສັ່ງທີ່ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງ ໆ ຂອງ ຫໍພັກວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ

2. ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງ ໆ ທີ່ການຈັດຕັ້ງຫໍພັກຈັດຂຶ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ:ການ ເຮັດອະນາໄມ, ການເວນຍາມ, ການປູກແລະບົວລະບັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ອື່ນ ໆ ສ້າງໃຫ້ຫໍພັກທີ່ ຕົນ ອາໄສຢູ່ເປັນຫໍພັກ 3 ສ ຄື: ສະອາດ, ສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ແລະສວຍງາມເປັນຕາຢູ່.

3. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ, ຊ່ອຍເຫຼືອ ແລະເບິ່ງແຍງເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ ລະຫວ່າງເພື່ອນນັກສຶກສາຫໍພັກດ້ວຍກັນ ໃນການຮ່ຳຮຽນກໍຄືໃນເວລາເຈັບເປັນ.

ມາດຕາ 4:

ນັກສຶກສາຫໍພັກຕ້ອງປະພຶດຕົນຢ່າງເໝາະສົມດັ່ງນີ້:

4.1. ຕ້ອງ​ປະ​ພຶດ​ຕົນ​ເປັນ​ນັກສຶກສາທີ່​ດີ, ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີຮັກ​ແພງ​ໝູ່​ເພື່ອນ, ຮູ້ນັບ​ຖື ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຫໍ​ພັກ ຮູ້ເຄົາລົບນັບຖືຄູ​ອາ​ຈານພະນັກງານ​ທົ່ວ​ໄປ​.

4.2. ຕ້ອງນັບຖືຂໍ້​ກ​ຳ​ນົດກົດ​ລະ​ບຽບ​ຕ່າງ ໆ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ກົດ​ລະ​ບຽບ ຂອງ​ຫໍ​ພັກ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.

4.3. ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ-​ເວນ​ຍາມ, ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ລວມ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິດ​ຈະ​ກຳຕ່າງໆ ​ທີ່​ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຫໍ​ພັກ​ຈັດ​ຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນ.

4.4. ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ກໍ່​ສ້າງຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ, ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ນຳ​ກັນ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເພດ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ .

4.5. ຕ້ອງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ​ເຊັ່ນ:

ໃນ​ຫ້ອງນອນ​ເຄື່ອງນອນ​ຕ້ອງ​ມ້ຽນມັດໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບຽບ, ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ຕ້ອງ​ເກັບ​ເຂົ້າ​ຕູ້ ແລະເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຂອງສອຍອື່ນໆ​ໃຫ້​ເກັບ​ມ້ຽນ​ໄວ້​ເປັນ​ລະ​ບຽບ (ໄວ້​ຕູ້ ຫຼື ຮ້ານ ).

ຫ້ອງ​ນ້ຳ , ລະ​ບຽງ, ຂັ້ນ​ໄດ​ ແລະ ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກ​ຕ້ອງ​ອະ​ນາ​ໄມ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ.

ການ​ຕາກ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ຕ່າງ​ ໆ ​ຕ້ອງ​ຕາກ​ໃສ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້, ບໍ່​ໃຫ້​ຕາກ​ຊະ​ຊາຍ.

4.6. ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ວັດ​ຖຸ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ,ຖ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ວັດ​ຖຸ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ເປ່​ເພ​ໃຫ້​ລາຍ​ງານໃຫ້ຄະ​ນະ​​ຫໍ​ພັກ​ຮັບຊາບ.

4.7. ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເຂົ້າ​ນອນ​ຫໍ​ພັກແລ້ວ ຕ້ອງນອນຕາມການຈັດສັນຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ. ກ່ອນ​ຈະ​ໜີອອກຈາກຫໍພັກເລີຍຕ້ອງໄດ້ມອບວັດຖຸທີ່ການຈັດຕັ້ງປະກອບໃຫ້​ ນຳ​ໃຊ້​ນັ້ນ​ຄືນ​ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມຈຳນວນ. ກໍລະ​ນີ​ເປ່​ເພຫຼືເສຍ​ຫາຍຢ່າງ​ບໍ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ແທນ ຕາມ​ມູນ​ຄ່າຕົວ​ຈິງ​ຂອງວັດ​ຖຸ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

4.8. ຕ້ອງ​ຮັກ​ສາ​ຊັບ​ສົມ​ບ​ັດຂອງ​ຕົນ​ໃຫ້​ດີ​ເຊັ່ນ: ວັດຖຸມີຄ່າ, ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ, ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ສຳ​ພາ​ລະ​ຕ່າງໆ​ ຖ້າ​ມີ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຫໍ​ພັກ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃຊ້​ແທນ​ຄືນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

4.9. ກ​ານ​ໃຊ້​ໄຟ​ຟ້າ​ຕ້ອງ​ຮູ້ປະ​ຢັດ ເມື່ອ​ເຖິງ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ນອນ, ຫໍ​ພັກ​ທຸກ​ຫຼັງ​ຕ້ອງມອດ​ໄຟ​ຫ້ອງນອນ​ທຸກດອກ​ຈົ່ງ​ໄວ້​ແຕ່​ໄຟ​ລະ​ບຽງ ແລະໄຟ​ທາງ​ຂຶ້ນ; ຖ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ, ແມ່ນ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ຫ້ອງ​ທີ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້(ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ, ຫ້ອງ​ອ່ານ​ໜັງ​ສື).

ເຄື່ອງ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ໃຊ້​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ​ໄດ້​ຄື: ເຕົາ​ລີດ, ເຄື່ອງ​ແຖ​ໜວດ, ເຄື່ອງ ເປົ່າຜົມ, ວິ​ທະ​ຍຸ -​ ເທບ , ຄອມພີວເຕີ ແລະອຸປະກອນການຮ່ຳຮຽນທີ່ຈຳເປັນ.

ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ອອກ​ຈາກ​ຫ້ອງນອນ​ຕ້ອງມອດ​ໄຟ, ພັດ​ລົມ (ທັງ​ກາງ​ເວັນແລະກາງ​ຄືນ).

4.10. ການ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ປະ​ປາກໍ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ປະ​ຢັດ, ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ໃຊ້​ນ້ຳ​ຕ້ອງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງກັອກນ້ຳ ຫຼື ປະຕູນ້ຳບໍ່ໃຫ້ເປ່ເພ, ຖ້າ​ຜູ້ໃດເຮັດເປ່ເພຜູ້ນັ້ນຕ້ອງ​ຊື້​ແທນ​ພ້ອມ​ທັງ​ຖືກ​ຕັກ​ເຕືອນ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດວິ​ໄນ​ຕາ​ມລະ​ບຽບ​ການ.

4.11. ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຫໍ​ພັກ​ທຸກ​ຄົນ, ຖ້າ​ມີ​ວຽກ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ອອກ​ໄປ​ນອກ​ຄຸ້ມ​ຫໍ​ພັກ ແລະຈະ​ກັບ​ມາ​ຊ້າກວ່າ 22.00 ໂມງ ຫຼື ຈ​ະ​ຕ້ອງນອນ​ຄ້າງ​ຄືນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ອື່ນ​ຕ້ອງ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ຫໍ​ພັກກ່ອນ ໂດຍລາຍ​ງານ​ແຈ້ງ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ, ບ່ອນ​ໄປ, ບ່ອນ​ຄ້າງ​ຄືນ. ເວ​ລາ​ກັບ​ມາ​ຕ້ອງ​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ​ອ້າງ​ອີງ​ທີ່​ໜ້າເຊື່ອ​ຖື​ຈາກ​ບ່ອນ​ທີ່​ຕົນ​ໄປ​ພັກ​ນັ້ນ​ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.

4.12. ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຢູ່​ຫໍ​ພັກ​ໃນ​ຍາມ​ພັກ​ຮຽນ ​ຕ້ອງ​ຂຽນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ ຫໍ​ພັກໂດຍຜ່ານອາ​ຈານ​ປະ​ຈຳ​ຊັ້ນ​ກ່ອນ​ມື້​ປິດ​ສົກ​ຮຽນ (ວັນ​ທີ 30 ເດືອ​ນ 6) ແລະ ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ຫໍ​ພັກ​ໃນ​ຍາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພັນ​ທະ​ເຝົ້າຫໍ​ພັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ທີ່ ມ​ຊ ກຳນົດ​ອອກ.

ມາດຕາ 5:

ຢູ່ຫໍພັກນັກສຶກສາຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂມງເວລາໃນແຕ່ລະວັນດັ່ງນີ້:

5.1. ຕອນ​ເຊົ້າ​ເລີ່ມ​ແຕ່ 6.00 ໂມງ ​ຕື່ນນອນ, ຫັດ​ກາຍ​ຍະ​ບໍ​ລິ​ຫານ, ອະ​ນາ​ໄມສ່ວນຕົວ, ອະ​ນາ​ໄມ​ຫ້ອງນອນ ແລະຫໍພັກຕາມການມອບໝາຍ.

5.2. ຕອນ​ຄ່ຳ​ 23.30 ໂມງ ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າປະຈຳ​ຫໍ​ພັກ. ຖ້າຜູ້ໃດຈຳເປັນຕ້ອງ ລາຍງານຄະນະຫໍພັກກ່ອນ ແລະຖ້າຜູ້ໃດຈະຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນກໍຕ້ອງບໍ່ລົບກວນ ຜູ້ອື່ນ.

ມາດ​ຕາ 6:

ຂໍ້​ຫ້າມ ​28 ຂໍ້ຕໍ່ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຫໍ​ພັກ ແລະຄະແນນຄຸນສົມບັດ

6.1. ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆສຳລັບນັກສຶກສາຫໍພັກ

1 ຈັດ​ຕັ້ງ​ອົງ​ການ​ຫຼືໂຮມ​ຊຸມນຸມຂຶ້ນ​ໃນຫໍ​ພັກໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ

2 ​ນຳ​ເອົາ​ອາ​ວຸດ​ຫຼື ວັດ​ຖຸ​ລະ​ເບີດເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຫໍ​ພັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

3 ​ເສບ​,ຊື້ຂາຍຢາ​ເສບ​ຕິດ ຫຼື ນຳ​ເອົາ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ​

4 ​ລັກ​ໂລບຫຼ​ືສໍ້​ໂກງ​ເອົາ​ຂອງ​ສ່ວນ​ລວມ ແລະວັດຖຸມີຄ່າຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ​ໆ

5 ​ຕີ​ກັນ ຫຼື ຍຸ​ຍົງ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ຫງົບ​ຢູ່​ໃນບໍລິເວນ​ຫໍ​ພັກ​

6 ນຳ​ເອົາອຸ​ປະ​ກອນ ແລະ ​ສື່​ລາ​ມົກ​ເຂົ້າ​ມາ​​ໃນບໍລິເວນ​ຫໍ​ພັກ​.

7 ນັກສຶກສາຫໍພັກຈ່າຍເງິນຄ່າບຳລຸງຫໍພັກຊ້າ, ກາຍກຳນົດ

8 ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ຂອງມຶນເມົາທຸກປະເພດໃນຫໍພັກ

9 ​ຫຼິ້ນ​ການ​ພະ​ນັນ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ຢູ່​ໃນຫ້ອງນອນ ແລະ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກ

10 ​ຫ້າມນຳ​ເອົາ​ບຸກ​ຄົນອື່ນເຂົ້າ​ນອນໃນຫໍ​ພັກໂດຍ​ບໍ່​ໄ​ດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດຈາກຄະນະຫໍພັກ

11 ຫ້າມເຄື່ອນ​ຍ້າຍ, ທຳ​ລາຍອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆໃນ​ຫໍ​ພັກ​

12 ​ຫ້າມເ​ຕະບານ​​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກໂດຍບໍ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະຫໍພັກ

13 ​ຫ້າມຕໍ່ ຫຼື ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ.

14 ຫ້າມເຂົ້າ​ຫ້ອງນອນ​ເພດ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດຈາກຄະນະຫໍພັກ.

15 ນຳເອົາລົດທຸກປະເພດເຂົ້າໃນຫໍພັກ.

16 ​ສົ່ງ​ສຽງ​ດັງ​ໃນ​ເວ​ລ​າ​ພັກ​ຜ່ອນ ຫຼື ເວ​ລາ​ນອນ​ເປັນ​ການ​ລົບ​ກວນ​ຜູ້​ອື່ນ

17 ຊຳ​ລະ​ສິ່ງ​ໂສ​ໂຄກ, ຖິ້ມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ຊະ​ຊາຍ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກ​

18 ເປີດເຄື່ອງໄຟຟ້າທຸກຊະນິດປະໄວ້ໃນເວລາບໍ່ຢູ່

19 ​ທຳ​ລາຍ​ໜັງ​ສື, ວາ​ລະ​ສານ, ແຈ້ງ​ການ, ທີ່​ຕິດ​ໄວ້​ໃນ​ຫໍ​ຂ່າວ, ຫ້ອງ​ອ່ານໜັງ​ສື

20 ​ແຕ່ງ​ກິນໃນ​ຫໍພັກ

21 ​ນຳ​ເອົາ​ສັດ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ມາ​ລ້ຽງ​ໃນ​ບໍລິເວນຫໍ​ພັກ.

22 ຂີດ​ຂຽນ, ຕິດ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ໃນ​ຫ້ອງນອນ ແລະ ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກ

23 ມ້າງຮົ້ວ,ປີນ,ລອດຮົ້ວ ເຂົ້າ ອອກ ບໍລິເວນຫໍພັກ

24 ຍ້າຍຫ້ອງນອນກ່ອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບຫໍພັກ

25 ຄ້າຂາຍ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ມີລັກສະນະການຄ້າໃນບໍລິເວນຫໍພັກ

26 ຂາດການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ທາງຄະນະຫໍພັກຈັດຂຶ້ນ

6.2. ຕາຕະລາງຕັດຄະແນນຄຸນສົມບັດນັກສຶກສາຜູ້ລະເມີດຂໍ້ຫ້າມ

ນັກສຶກສາ ມຊ.ຜູ້ໜຶ່ງ ໆ ມີຄະແນນຄຸນສົມບັດ 300 ຄະແນນ ຕະຫຼອດໄລຍະການພັກ ເຊົາຢູ່ຫໍພັກ ມຊ. ໃນກໍລະນີນັກສຶກສາຄົນໃດກະທຳຜິດຕໍ່ກົດລະບຽບ, ພາຍຫຼັງມີການຕັກເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແລ້ວຈະມີການຕັດຄະແນນຄຸນສົມບັດຕາມຄວາມຜິດໃນສະຖານໜັກຫຼືເບົາຕາມແຕ່ລະ ກໍລະນີ ຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ ເນື້ອໃນຂໍ້ຫ້າມ ຄະແນນຄຸນ ສົມບັດຖືກຕັດ
1 ຈັດ​ຕັ້ງ​ອົງ​ການ​ຫຼືໂຮມ​ຊຸມນຸມຂຶ້ນ​ໃນຫໍ​ພັກໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ 300
2 ນຳ​ເອົາ​ອາ​ວຸດ​ຫຼື ວັດ​ຖຸ​ລະ​ເບີດເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຫໍ​ພັກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 300
3 ​ເສບ​,ຊື້ຂາຍຢາ​ເສບ​ຕິດ ຫຼື ນຳ​ເອົາ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ​ 300
4 ​ລັກ​ໂລບຫຼ​ືສໍ້​ໂກງ​ເອົາ​ຂອງ​ສ່ວນ​ລວມ ແລະວັດຖຸມີຄ່າຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ​ໆ 250-300
5 ​ຕີ​ກັນ ຫຼື ຍຸ​ຍົງ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ຫງົບ​ຢູ່​ໃນບໍລິເວນ​ຫໍ​ພັກ 250-300
6 ນຳ​ເອົາອຸ​ປະ​ກອນ ແລະ ​ສື່​ລາ​ມົກ​ເຂົ້າ​ມາ​​ໃນບໍລິເວນ​ຫໍ​ພັກ​ 250-300
7 ນັກສຶກສາຫໍພັກຈ່າຍເງິນຄ່າບຳລຸງຫໍພັກຊ້າ, ກາຍກຳນົດ 200-250
8 ດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ຂອງມຶນເມົາທຸກປະເພດໃນຫໍພັກ 150-200
9 ​ຫຼິ້ນ​ການ​ພະ​ນັນ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ຢູ່​ໃນຫ້ອງນອນ ແລະ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກ 150-200
10 ນຳ​ເອົາ​ບຸກ​ຄົນອື່ນເຂົ້າ​ນອນໃນຫໍ​ພັກໂດຍ​ບໍ່​ໄ​ດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດຈາກຄະນະຫໍພັກ 150-200
11 ຫ້າມເຄື່ອນ​ຍ້າຍ,ທຳ​ລາຍອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆໃນ​ຫໍ​ພັກ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບອະ​ນຸ​ຍາດ ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບຫໍພັກ 150-200
12 ​ຫຼິ້ນ​ກິ​ລາ​​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກໂດຍບໍ່ໄດຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະຫໍພັກ 150-200
13 ​ຕໍ່ ຫຼື ຕິດ​ຕັ້ງ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ. 150-200
14 ເຂົ້າ​ຫ້ອງນອນ​ເພດ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດຈາກຄະນະຫໍພັກ 150-200
15 ນຳເອົາລົດທຸກປະເພດເຂົ້າໃນຫໍພັກ. 100-200
16 ​ສົ່ງ​ສຽງ​ດັງ​ໃນ​ເວ​ລ​າ​ພັກ​ຜ່ອນ ຫຼື ເວ​ລາ​ນອນ​ເປັນ​ການ​ລົບ​ກວນ​ຜູ້​ອື່ນ 50-100
17 ຊຳ​ລະ​ສິ່ງ​ໂສ​ໂຄກ, ຖິ້ມ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ຊະ​ຊາຍ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກ 50-100
18 ເປີດເຄື່ອງໄຟຟ້າທຸກຊະນິດປະໄວ້ໃນເວລາບໍ່ຢູ່ 50-100
19 ທຳ​ລາຍ​ໜັງ​ສື, ວາ​ລະ​ສານ, ແຈ້ງ​ການ, ທີ່​ຕິດ​ໄວ້​ໃນ​ຫໍ​ຂ່າວ, ຫ້ອງ​ອ່ານໜັງ​ສື 50-100
20 ​ແຕ່ງ​ກິນໃນ​ຫໍພັກ 50-100
21 ນຳ​ເອົາ​ສັດ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ມາ​ລ້ຽງ​ໃນ​ບໍລິເວນຫໍ​ພັກ. 50-100
22 ຂີດ​ຂຽນ, ຕິດ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ໃນ​ຫ້ອງນອນ ແລະ ບໍ​ລິ​ເວນ​ຫໍ​ພັກ 50-100
23 ມ້າງຮົ້ວ,ປີນ,ລອດຮົ້ວ ເຂົ້າ ອອກ ບໍລິເວນຫໍພັກ 50-100
24 ຍ້າຍຫ້ອງນອນກ່ອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບຫໍພັກ 50-100
25 ຄ້າຂາຍ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ມີລັກສະນະການຄ້າໃນບໍລິເວນຫໍພັກ 50-100
26 ຂາດການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ທາງຄະນະຫໍພັກຈັດຂຶ້ນ 50-100

6.3. ມາດຕະການທາງວິໄນຕໍ່ຜູ້ລະເມີດໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຕາ​ຕະ​ລາງລຸ່ມນີ້:

ຄະ​ແນນ​ຖືກ​ຕັດ ມາດຕະການທາງວິໄນ
50 -​ 150 ຖືກຕັກ​ເຕືອນຈາກອາຈານຊີ້ນຳຫໍພັກ
150 -​ 200 ​ຖືກຕັກ​ເຕືອນຈາກອາຈານຊີ້ນຳຫໍພັກ ແລະຂຽນໃບສຳຫຼວດ
200 -​ 250 ໃຫ້ຂຽນໃບສຳຫຼວດແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງມາຂຽນໃບຄ້ຳປະກັນການປະພຶດ
300 ໝົດສິດພັກເຊົາໃນຫໍພັກ

 

ວ່າດ້ວຍລະບົບການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫໍພັກ

ມາດ​ຕາ 7: ລະບົບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງຫໍພັກ​ທົ່ວ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ.

7.1. ຫ້ອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ອະ​ທິ​ການ​ບໍ​ດີ, ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ລວມ​ຮອບ​ດ້ານ​​ຫໍ​ພັກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ຊີ້ນຳໂດຍກົງຕໍ່ຫໍພັກ ນັກສຶກສາວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.

7.2. ແຕ່​ລະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ ໃຫ້​ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຫໍພັກຂອງຕົນແລ້ວເຄື່ອນໄຫວຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີ່ໆໄດ້ວາງໄວ້ໃນກົດລະບຽບສະບັບນີ້.

7.3. ຄະນະຮັບຜິດຊອບຫໍພັກຂອງແຕ່​ລະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບການ​ບໍລິຫານ ຫໍພັກ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ຂ​ອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາຫໍພັກ​​ໃຫ້ຄະນະນຳພາກສ່ວນຕົນເປັນປະຈຳ ພ້ອມນັ້ນ ກໍລາຍງານສ່ອງແສງໃຫ້ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາໃນທ້າຍພາກຮຽນຂອງທຸກໆ ສົກຮຽນ.

ມາດ​ຕາ 8: ລະບົບການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂັ້ນ​ຫໍ​ພັກໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

8.1. ຫໍ​ພັກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທຸກ​ຫຼັງ, ຕ້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ມີ​ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຫໍ​ພັກ​ແຕ່ 2​​-3 ຄົນ (ຫົວ​ໜ້າ 1 ຄົນ ແລະຮອງ 1-2 ຄົນ) ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ​ຫຼັງ​ນັ້ນ​ເອງ​ເປັນ​ຜູ້​ຄັດ​ເລືອກແລ້ວ​ນຳ ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການຈາກຄະນະບໍດີ​. ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂ​ດ​ດົງ​ໂດກ​ແມ່ນ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຈາກຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ຄຸ້ມຄອງນັກ​ສຶກ​ສາ ມ​ຊ. ສ່ວນແຕ່​ລະ​ຫ້ອງນອນ​ໃຫ້​ມີ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງນອນ 1 ຄົນ ຊຶ່ງຖືກຄັດເລືອກມາຈາກນັກ​ສຶກສາ​ໃນ​ຫ້ອງນອນ​ນັ້ນ​ເອງ​ ແລະໄດ້ຮັບ ການແຕ່ງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການຈາກຫົວໜ້າພະແນກສະຫວັດດີການນັກສຶກສາຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ (ສຳລັບວິທະຍາເຂດດົງໂດກ) ແລະໂດຍຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສະຫວັດດີການນັກສຶກສາຂອງ ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ (ສຳລັບວິທະຍາເຂດອື່ນໆ).

8.2. ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຄະ​ນະ​ຫໍ​ພັກ ແລະຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງນອນ​ ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ສົກ​ຮຽນ​ຂອງ​ ທຸກ ໆ ​ປີ​ໂດຍ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຈາກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ​ແລະຫ້ອງນອນທັງໝົດ.

8.3. ຫໍ​ພັກ​ແຕ່​ລະ​ຫຼັງ​ໃຫ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ 2 ຄົນ (ເອີ້ນ​ວ່າ​ປະ​ຈຳ​ວັນ) , ໂດຍ​ການ​ໝູນ​ວຽນ ກັນເປັນປະຈຳວັນ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕາມ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຊຶ່ງ​ຈັດ​ວາງ​ໂດຍຄະ​ນະ​ຫໍ​ພັກ. ຜູ້ປະຈຳວັນມີໜ້າທີ່​ຕິດ​ຕາມເຄື່ອນໄຫວແລະບັນທຶກເຫດການຕ່າງໆຂອງຫໍພັກຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງແຕ່ລະມື້ເປັນເວລາປ່ຽນຍາມປະຈຳວັນ.

ມາດ​ຕາ 9: ​ ຄະ​ນະ​ຫໍ​ພັກ ແລະ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງນອນມີສິດແລະໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

9.1. ຂອບເຂດ​ສິດ​ມີດັ່ງ​ນີ້:

1. ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປຶ​ກ​ສາ​ຫາ​ລື, ແກ້​ໄຂ ແລະ ຕັດ​ສິນ​​ບັນ​ຫາ​ຕາມ​ການ​ຮຽກ​ເຊີນ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

2. ຮຽກ​ປະ​ຊຸມ​ສາ​ມັນ ຫຼືວິ​ສາ​ມັນ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ​ຕົນ​ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ, ຄົ້ນ​ຄວ້າ​, ເຜີຍ​ແຜ່ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ການ-​ມະ​ຕິ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ.

3. ກວດ​ກາ, ຕິດ​ຕາມ ແລະກ່າວ​ເຕືອນນ​ັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ລະ​ບຽບ​ຫໍ​ພັກ.

4. ນຳ​ສະ​ເໜີລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບກ​ານ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ.

5. ໄດ້ເງິນອຸດໜຸນ ແລະຄວາມສະດວກທີ່ຈຳເປັນບາງຢ່າງເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

9.2. ໜ້າ​ທີ່ຂອງຄະນະຫໍພັກ.

1. ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຫໍ​ພັກຮັບ​ຜິດ​ຊອບວຽກງານດັ່ງນີ້: -​ ສຶກ​ສາ​ອົບ​ຮົມດ້ານແນວຄິດແລະລະບຽບວິໄນໃຫ້ນັກສຶກສາຫໍພັກ. -​ ເບິ່ງແຍງດ້ານການ​ເຈັບ​ເປັນ ການ​ກິນຢູ່ ແລະຄວາມສາມັກຄີ - ສະເໜີການ​ຍ້ອງ​ຍໍ​ຕໍ່​ຜູ້​ດີ​ເດັ່ນ ແລະປະຕິບັດວິ​ໄນ​ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ. -​ ​ສະ​ຫຼຸບແຜນ​ການ, ລາຍ​ງານ ແລະຂໍ​ຄຳ​ເຫັນ​ນຳ​ຂັ້ນ​ເທິງ​.

2. ຮອງ​ຜູ້​ທີ 1 ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ແລະການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ລວມ​ຕ່າງໆ​ ຄື: -​ ການຮັກສາອະນາໄມບໍລິເວນ​ຫໍ​ພັກ. -​ ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບຮຽບ​ຮ້ອຍ​ໃນ​ຫໍ​ພັກ ແລະຫ້ອງນອນ. -​ ວຽກ​ງານ​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ແລະບົວລະບັດສວນດອກ​ໄມ້. -​ ວຽກ​ງານ​ສິ​ລະ​ປະ, ກິ​ລາແລະຂ່າວສານ.

3. ຮອງ​ຜູ້​ທີ 2 ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ການບໍລິຫານອາຄານຫໍພັກ: -​ ຮັກ​ສາ​ອາ​ຄານ, ວັດ​ສະ​ດຸ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ໃຫ້​ເຊັ່ນ: ຕູ້,ຕຽງ,ພັດ​ລົມ,ຫຼອດ​ໄຟ,..​. -​ ຮັກສາອຸປະກອນເຄື່ອງ​ມືການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ,ເຄື່ອງ​ຫຼິ້ນ​ກິ​ລາແລະສິ​ລະ​ປະ​

4. ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງນອນເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວ​ຍ​ວຽກ​ຄະ​ນະ​ຫໍ​ພັກ​ໃນການ​ນຳ​ພາການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບຽບ​ ຫໍ​ພັກ, ຄວາມສະອາດ ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງນອນ, ເກັບກຳ​ຜົນ​ງານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງ ໆ ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງນອນ​ຂອງ​ຕົນ ແລ້ວ ລາຍງານ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ຫໍ​ພັກ​ຕົນ.

ມາດຕາ 10: ເງິນບໍລິຫານຫໍພັກໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງນັກສຶກສາຫໍພັກເຊິ່ງມີ 2 ສ່ວນ ຄື:

10.1 ເງິນບຳລຸງຫໍພັກໃຫ້ຈັດເກັບໃນແຕ່ລະປີ; ສ່ວນຄ່າບຳລຸງຫໍພັກນັ້ນຈະມີການກຳນົດ ໃນແຕ່ລະປີເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.

10.2 ເງິນຄ່າມັດຈຳ ຊຶ່ງເປັນເງິນຄ້ຳປະກັນ ການເກີດເປ່ເພເສຍຫາຍ ຂອງວັດຖຸອຸປະກອນ ປະຈຳຫໍພັກ ແຕ່ຈະເກັບແຕ່ເທື່ອດຽວຕະຫລອດໄລຍະເວລາ ທີ່ ນັກສຶກສາພັກເຊົາ ໃນຫໍພັກ. ຖ້ານັກສຶກສາເຮັດວັດຖຸອຸປະກອນໃດໜຶ່ງເປ່ເພ ເງິນຮ່ວງນີ້ຈະຖືກຕັດ ເພື່ອ ສ້ອມແປງ ວັດຖຸອຸປະກອນນັ້ນຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງ. ເມື່ອສຳເລັດການສຶກສານັກສຶກສາ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເງິນດັ່ງກ່າວຄືນ.

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມາດ​ຕາ 11 : ວ່າ​ດ້ວຍ​ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວິ​ໄນ

11.1. ການ​ຍ້ອງ​ຍໍລວມໝູ່ແລະບຸກຄົນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ຍ້ອງ​ຍໍ​ລວມ​ໝູ່​ຫໍ​ພັກ ຫຼື ຫ້ອງນອນດີເດັ່ນ -​ ທຸກຄົນທີ່ບໍ່ຖືກຕັດຄະແນນ -​ ມີ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ ແລະ ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ແກ່ ​ຫໍ​ພັກ ຫຼືຫ້ອງນອນ​ອື່ນ​ຕະ​ຫຼອດ​ສົກ​ຮຽ​ນ. -​ ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບປອດ​ໄພ, ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບແລະບໍ່​ມີ​ເຫດ​ການ ໃດເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕະ​ຫຼອດ​ສົກ​ຮຽນ.

2. ຍ້ອງ​ຍໍ​ບຸກ​ຄົນ​ດີ​ເດັ່ນ -​ ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ດີ, ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີແລະໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ຈາກ​ໝູ່​ເພື່ອນ. -​ ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຫໍ​ພັກ​ໄດ້​ດີ ແລະບໍ່​ຖືກ​ຕັດ​ຄະ​ແນນ​ຄວາມ​ປະ​ພຶດ.

11.2. ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວິ​ໄນ​ຕໍ່​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທີ່ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ມາດຕາ 6 ຂໍ້ 6.2 ແລະ 6.3 ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະມາດຕະການທາງວິໄນຕໍ່ນັກສຶກສາທີ່ກະທຳຜິດກົດລະບຽບຫໍພັກ.

ມາດ​ຕາ 12 : ການ​ພົ້ນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຫໍ​ພັກ.

12.1 ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

12.2 ຂໍ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຫໍ​ພັກ.

12.3 ລັກໜີອອກຈາກຫໍພັກກາຍກຳນົດ 1 ເດືອນ.

12.4 ຖືກ​ຕັດ​ຄະ​ແນນ​ຄວາມ​ປະ​ພຶດ 300 ຂຶ້ນໄປ.

12.5 ພົ້ນສະພາບເປັນນັກສຶກສາມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ມາດ​ຕາ 13 : ລະບອບການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຫໍ​ພັກ​ມີ​ດັ່ງ​ນີ້:​

-​ ແລງວັນ​ພຸດ​ອາ​ທິດ​ທີ 3 ຂອງທຸກໆ​ເດືອນ, ລວມ​ປະ​ຊຸມ​ພາຍ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຫ້ອງນອນ ເພື່ອສັງ​ເກດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບຽບ​ຫໍ​ພັກ, ສະ​ພາບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ແລ້ວ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ຫໍ​ພັກ ແລະອາ​ຈານ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບ. - ​ ແລງວັນ​ພຸດ​ອາ​ທິດ​ທີ 4 ຮ່ວມ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຫໍ​ພັກ​ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຫໍ​ພັກ ແລະອາ​ຈານ​ຮັບຜິດຊອບ, ສະ​ຫຼຸບ​ສະ​ພາບ​ການປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບຽບ​ຫໍ​ພັກ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ໃນ 1 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ, ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ບາງ​ບັນ​ຫາທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຕາມ​ການ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ຫຼັກ​ການ​ລວມ ແລະ ສັງ​ລວມ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຕ່າງໆ ແລະ ວາງ​ແຜນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ເດືອນ​ຕໍ່​ໄປ. ບົດສະຫລຸບແລະແຜນການຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ ເປັນ ແຕ່ລະເດືອນ.

ມາດ​ຕາ 14:

ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຈຳ​ເປັນ, ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄຸ້ມຄອງນັກ​ສຶກ​ສາ​ປະ​ຈຳ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ຕ່າງ ໆ​ ອາດ​ສະ​ເໜີ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ລາຍ​ລະ​ອຽດບາງອັນ​ໃນ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ໄດ້ເພື່ອ​ໃຫ້​ແທດ​ເໝາະ​ກັບສະພາບ ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ຕົນ, ແຕ່​ທຸກ​ຂໍ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ຕ້ອງ​ໃຫ້ເປັນ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ​ ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ອະ​ທິ​ການ​ບໍ​ດີ ມ​ຊ ຈຶ່ງ​ມີ​ຜົນບັ​ງ​ຄັບ ໃຊ້​ໄດ້.

ມາດຕາ 15:

ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບ​ແຕ່​ມື້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ, ຂໍ້ກຳນົດອື່ນໃນເມື່ອ ກ່ອນທີ່ຂັດກັບກົດລະບຽບສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ນັກສຶກສາ ນັກສຶກສາ ລະ​ບຽບ​ການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ