nuol.edu.la3 ສະຖາບັນ ຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ

1502242015 tmp IMG 7760

           ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2017 ຜ່ານມານີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດ ອຸດອນທານີ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດເລີຍ ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນຫົວຂໍ້ “The First Conference on Science Technology and Engineering for Undergraduate Student from NUOL, UDRU and LRU”, ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໃນພິທີ ມີທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຜູ້ຊ່ວຍ ສຈ. ຍອດຍິງ ຊາວພົງ ຫົວໜ້າສາຂາວິຊາ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດ ອຸດອນທານີ, ທ່ານ ຜູ້ຊ່ວຍ ສຈ. ດຣ. ສຸຣະຈິດ ພຣາເມືອງ ອາຈານປະຈໍາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຣາຊະພັດເລີຍ ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ມີບັນດາຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສາມມະຫາວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມ.

        ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມທີ່ທັງ 3 ສະຖາບັນຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂອງ 3 ສະຖາບັນໄດ້ສະເໜີບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ປະສົບການ ແລະເຜີຍແຜ່ຜົນງານອອກສູ່ສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນແຕ່ 8 ໂມງເຊົ້າ ຈົນເຖິງ 16 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນຈຶ່ງໄດ້ປິດລົງ ແລະນັກສຶກສາທັງ 3 ສະຖາບັນ ໄດ້ສໍາເລັດການສະເໜີບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 15 ບົດ, ຝ່າຍລະ 5 ຫົວບົດ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ 3 ສະຖາບັນ ຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ