nuol.edu.laມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

1503470588 tmp IMG 8848

           ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2017 ຜ່ານມານີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ປະທານຄະນະກຳມາທິການຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະບໍດີ-ຮອງຄະນະບໍດີຈາກ 13 ຄະນະວິຊາ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ, ຜູ້ອຳນວຍການ-ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສູນ, ສະຖາບັນ, ຫໍສະໝຸດກາງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການລຶບລ້າງ ທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ. ພ້ອມນີ້, ກໍຍັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມ ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະການຕ້ານ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

         ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ປີ2016-2025 ແລະແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວຽງສຸກ ແພງບຸບຜາ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້ຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະກີລາ, ຄັ້ງທີ III ປີ 2016-2020 ແລະແຜນການດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ  ແລະລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ; ພ້ອມນັ້ນ ໃນທີ່ປະຊຸມຍັງມີການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະກັນອີກດ້ວຍ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ