nuol.edu.laຄສບ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018

1503888548 tmp IMG 9304

          ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2017, ຄະນະ ເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018 ທີ່ສະໂມສອນ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພົມມະສອນ ຮັກສາການ ຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມີທ່ານຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພົມມະສອນ ກໍໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໝົດ 99 ຄົນ ຍິງ 58 ຄົນ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງປະກອບມີ ຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ຄະນະພາກ, ສະພາບໍລິຫານ ແລະສະພາວິຊາການ; ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ ປະກອບມິີ 5 ພາກວິຊາຄື ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາກວິຊາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ພາກວິຊາ ບັນຊີ, ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດ ແລະພາກວິຊາ ການຄ້າ; ໃນສົກສຶກສາ 2016-2017 ມີນັກສຶກສາ ຈົບຊັ້ນ ປະລິນຍາຕີທັງໝົດ 680 ຄົນ ຍິງ 416 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນການຮຽນດີເດັ່ນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ປີ ແລະໄດ້ຮັບກຽດນິຍົມ ຂັ້ນອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 12 ຄົນ ຍິງ 9 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາ ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ປີ ໂດຍເກຼດສະເລ່ຍບໍ່ຫຼຸດ 3,25 ແລະໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນຄະນະບໍດີ ມີຈຳນວນ 162 ຄົນ ຍິງ 108 ຄົນ; ມີນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທທີ່ສຳເລັດການປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ ໃນສາຂາ ເສດຖະສາດ ຮຸ່ນທີ 8 ແລະບໍລິຫານ ຮຸ່ນທີ 7 ທັງໝົດ 135 ຄົນ, ຕົກຄ້າງ 4 ຄົນ; ດ້ານວຽກງານວິຊາການ ໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າອາຈານທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການສິດສອນ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຍັງເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງປື້ມຕຳລາຮຽນໃໝ່ ແລະປັບປຸງເນື້ອໃນບົດຮຽນຕຳລາເກົ່າ ເຊິ່ງໄດ້ທັງໝົດ 36 ເຫຼັ້ມ, ຈັດພີມຕຳລາເກົ່າ 9 ເຫຼັ້ມ, ປັບປຸງຕຳລາໃໝ່ 5 ເຫຼັ້ມ,ຈັດພີມຕຳລາໃໝ່ 22 ເຫຼັ້ມ, ສຳເລັດການສ້າງຫຼັກສູດລະບົບຕໍ່ເນື່ອງຈຳນວນ 4 ຫຼັກສູດ, ສ້າງຫຼັກສູດສາກົນລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາເສດຖະສາດ 3 ຫຼັກສູດ ແລະຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ ສາຂາເສດຖະສາດ 1 ຫຼັກສູດ. ສຳລັບແຜນການສົກສຶກສາ 2017-2018 ແມ່ນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການລົງທະບຽບ ແລະດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ພ້ອມທັງເກັບກຳສະຖິຕິຂອງນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ, ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງແກ້ບາງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃນສົກສຶກສາປີທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

          ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ກໍເປັນກຽດຂຶ້ນມອບໃຍຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບ ກຽດນິຍົມ ຂັ້ນອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 12 ຄົນ; ພ້ອມທັງ ມອບ-ຮັບ ກະຕ່າດອກໄມ້ຈາກທ່ານ ເພັດສະໝອນ ພົມມະສອນ ອີກດ້ວຍ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄສບ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ