nuol.edu.laຄວທ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018

1504062873 tmp IMG 7911

          ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2017, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມີທ່ານຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາຄະນະດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ຄະນະ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມີພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ທັງໝົດ 134 ຄົນ ຍິງ 57 ຄົນ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງປະກອບມີ ຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ພາກວິຊາ, ພະແນກ; ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ປະກອບມິີ 5 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພີວເຕີ, ພາກວິຊາ ຄະນິດສາດ, ພາກວິຊາ ຟີຊິກສາດ, ພາກວິຊາ ຊີວະສາດ ແລະພາກວິຊາ ເຄມີສາດ; ໃນສົກສຶກສາ 2016-2017 ມີນັກສຶກສາ ຈົບຊັ້ນ ປະລິນຍາຕີທັງໝົດ 303 ຄົນ ຍິງ 130 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນການຮຽນດີເດັ່ນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຮຽນ 4 ປີ ແລະໄດ້ຮັບກຽດນິຍົມ ຂັ້ນອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 7 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນຄະນະບໍດີ ປະເພດດີເດັ່ນຮອບດ້ານ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ປີ ມີຈຳນວນ 142 ຄົນ ຍິງ 68 ຄົນ, ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ປະເພດດີເດັ່ນການຮຽນ ຈຳນວນ 109 ຄົນ ຍິງ 45 ຄົນ, ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍປະເພດດີເດັ່ນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ຈຳນວນ 40 ຄົນ ຍິງ 16 ຄົນ; ດ້ານວຽກງານວິຊາການ ແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າອາຈານທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການສິດສອນເປັນຢ່າງດີ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຂຽນບົດໂຄງການ ຈຳນວນ 5 ບົດເພື່ອຂໍງົບປະມານລັດຖະບານ ສຳເລັດແລ້ວ ຈຳນວນ 3 ບົດ ຍັງດຳເນີນການຢູ່ 2 ບົດ, ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຈຳນວນ 5 ບົດ, ມີບົດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະບໍລິການວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 25 ຫົວບົດ; ສໍາລັບແຜນການສົກສຶກສາ 2017-2018 ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິຊາການ ໂດຍເນັ້ນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ອາຈານຢູ່ພາຍໃນຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ເສີມຂະຫຍາຍການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະເພີ່ີມທະວີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.      

        ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ກໍເປັນກຽດຂຶ້ນມອບໃຍຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບ ກຽດນິຍົມ ຂັ້ນອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 7 ຄົນ; ພ້ອມທັງ ມອບ ກະຕ່າດອກໄມ້ເພື່ອເປັນກໍາລັງໃຈແກ່ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ ຄະນະບໍດີ ອີກດ້ວຍ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄວທ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ