nuol.edu.laຄສວ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018

1504150158 tmp IMG 9557

           ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2017, ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນການສຶກສາ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ. ແກ່ນຈັນ ສິນສຳພັນ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີທ່ານຮອງຄະນະບໍດີ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຈັນດາ ວົງສົມບັດ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໝົດ 73 ຄົນ ຍິງ 33 ຄົນ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງປະກອບມີ ຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ພະແນກ, ພາກວິຊາ; ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບມິີ 4 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພາກວິຊາ ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາກວິຊາ ເທັກໂນໂລຊີສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະພາກວິຊາ ການວາງແຜນພັດທະນາ; ໃນສົກສຶກສາ 2016-2017 ມີນັກສຶກສາ ຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີທັງໝົດ 374 ຄົນ ຍິງ 195 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາທີ່ມີຜົນການຮຽນດີເດັ່ນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ປີ ແລະໄດ້ຮັບກຽດນິຍົມ ຂັ້ນອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 1 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາ ທີ່ມີໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນຄະນະບໍດີ ປະເພດເດັ່ນຮອບດ້ານ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ປີ ມີຈຳນວນ 34 ຄົນ ຍິງ 20 ຄົນ, ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ປະເພດເດັ່ນການຮຽນ ຈຳນວນ 13 ຄົນ ຍິງ 11 ຄົນ, ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍປະເພດເດັ່ນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ຈຳນວນ 142 ຄົນ ຍິງ 62 ຄົນ; ດ້ານວຽກງານວິຊາການ ເຫັນວ່ານັກສຶກສາມີຄວາມຫ້າວຫັນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ເປັນບຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໃນການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາ ທີ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ 100% ມີນັກສຶກສາຂຽນບົດຈົບຊັ້ນທັງໝົດ 111 ຫົວບົດ ແລະນັກສຶກສາສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໄດ້ຄະແນນເກີນ 3,00 ຄື: ໄດ້ A ມີ 137 ຄົນ, B+ ມີ 78 ຄົນ, B ມີ 5 ຄົນ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບອາຊີ ແລະສາມາດຍາດໄດ້ຮາງວັນທີ 1 ໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາ; ສຳລັບ ວຽກງານກິດຈະກຳຂອງນັກສຶກສາກໍມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະສາມາດຍາດຜົນງານມາໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ປະກອບສ່ວນໃນການບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານມະຫາກຳກີລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ 1 ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວັນສຳຄັນຕ່າງງໆທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດຂຶ້ນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ກໍເປັນກຽດຂຶ້ນມອບໃຍຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບ ກຽດນິຍົມ ຂັ້ນອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 1 ຄົນ, ເປັນກຽດມອບໃບຍ້ອງຍໍ ປະເພດເດັ່ນຮອບດ້ານ ແລະປະເພດເດັ່ນການຮຽນ ໂດຍທ່ານ ຮສ. ແກ່ນຈັນ ສິນສຳພັນ ແລະຖືເປັນກຽດມອບກະຕ່າໝາກໄມ້ອວຍພອນແກ່ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ອີກດ້ວຍ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄສວ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ