nuol.edu.laຄປມ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018

1504752662 tmp IMG 9906

          ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2017ນີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ລັດສະໝີ ບຸບຜາ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ມີຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າ ແລະຮອງພາກວິຊາ, ແຂກຖືກເຊີນ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາຄະນະດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ສີທອງ ທອງມະນີວົງ ຮອງຄະນະບໍດີ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໝົດ 106 ຄົນ, ຍິງ 42 ຄົນ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງປະກອບມີ ຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ພາກວິຊາ, ພະແນກ; ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ປະກອບມິີ 4 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາ ເສດຖະສາດປ່າໄມ້ ແລະເທັກໂນໂລຊີປຸງແຕ່ງໄມ້, ພາກວິຊາ ຈັດສັນ ແລະຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ພາກວິຊາ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ພາກວິຊາ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະການອະນຸຮັກທຳມະຊາດ; ໃນສົກສຶກສາ 2016-2017 ມີນັກສຶກສາ ຈົບຊັ້ນ ປະລິນຍາຕີທັງໝົດ 181 ຄົນ ຍິງ 81 ຄົນ, ຈົບຊັ້ນສູງ ທັງໝົດ 89 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາ ທີໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນຄະນະບໍດີ ປະເພດເດັ່ນຮອບດ້ານ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 4 ປີ ມີຈຳນວນ 33 ຄົນ ຍິງ 22 ຄົນ, ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ປະເພດເດັ່ນການຮຽນ ຈຳນວນ 31 ຄົນ ຍິງ 21 ຄົນ, ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍປະເພດເດັ່ນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ຈຳນວນ 33 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ; ດ້ານວຽກງານວິຊາການ ແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນສົກຮຽນທີ່ຜ່ານມາຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງດຳເນີນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສູນວິໄຈ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະປະເທດຕ່າງໆລວມທັງໝົດ 15 ໂຄງການ; ໃນນີ້ມີ 5 ໂຄງການ ແມ່ນການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຕ່າງໆ ກັບປະເທດ ແລະອີກ 10 ໂຄງການເປັນຂອງຄູອາຈານ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ປ່າທົດລອງ ແລະຕົວແບບ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຮອງຮັບການຝຶກຫັດ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການທັດສະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງນັກສຶກສາ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາສູນຄົ້ນຄວ້າສະເພາະດ້ານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເຊັ້່ນ: ສູນຮຽນຮູ້ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສູນວິໄຈຜະລິດຕະພັນໄມ້, ສູນສຶກສາການປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນ ແລະພູມອາກາດ, ຫ້ອງທົດລອງນໍ້າ-ດິນ, ສູນຮຽນຮູ້ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະພື້ນທີ່ປ່າທົດລອງ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄປມ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ແລະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ