nuol.edu.laມຊ. ມອບເຄື່ອງໃຊ້ ແລະອາຫານແກ່ອາສາສະໝັກໂຄງການ YSS-MOES STUDENT VOLUNTEER MISSION

           ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄະນະຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຫ້ອງການສັງລວມ ແລະຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງໃຊ້ ແລະອາຫານ ໄປມອບໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກ ໂຄງການ YSS-MOES STUDENT VOLUNTEER MISSION ທີ່ ເມືອງສັງທອງ, ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການໆຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະປະເທດມາເລເຊຍ ທີ່ໄດ້ນຳເອົານັກສຶກສາ ມາແລກປ່ຽນ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະວິຖີການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ, ເຊິ່ງນັກສຶກສາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ໂດຍການລົງເຮັດວຽກຕົວຈິງຮ່ວມກັນຕາມບ້ານຕ່າງໆ, ໃນໂຄງການດໍາເນີນໂຄງການຄັ້ງນີ້ ມີນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນອາສາສະໝັກທັງໝົດ ຈຳນວນ 100 ຄົນ(ຝ່າຍລະ 50 ຄົນ).

 ສຳລັບເຄື່ອງທີ່ນຳໄປມອບໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ແຟັບ, ສະບູອາບ, ໝາກໄມ້, ນົມກ໋ອງ ແລະນໍ້າດື່ມ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການແຈກຢາຍໃຫ້ອາສາສະໝັກ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານ ທ່ານາສາ, ບ້ານ ປາກຕອນ ແລະບ້ານ ສຳພັນນາ, ພ້ອມທັງໄດ້ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງອາສາສະໝັກ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ແຕ່ລະບ້ານມີຄວາມຄືບໜ້າຄື: ບ້ານທ່ານາສາ ນັກສຶກສາໄດ້ຊ່ວຍກັນສ້າງບ່ອນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ສ້າງລານກີລາບານບ້ວງ-ບານສົ່ງ, ປູກຕົ້ນໄມ້-ດອກໄມ້, ສອນພາສາອັງກິດ ຫຼັງເລີກຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ເຮັດຄອກລົດຖີບໃຫ້ນັກຮຽນ, ສ້ອມແປງໂຕະຕັ່ງທີ່ເປເພ; ບ້ານປາກຕອນ ນັກສຶກສາໄດ້ສ້າງເຮືອນປູກຜັກໃນຮົ່ມ, ທາສີໂຮງຮຽນ, ປັບປຸງ-ສ້ອມແປງຫໍສະໝຸດໃໝ່, ເຮັດສວນດອກໄມ້, ສ້າງຕັ່ງນັ່ງຫຼີ້ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ; ບ້ານສຳພັນນາ ນັກສຶກສາໄດ້ຮ່ວມກັນອະນາໄມເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະສ້າງບ່ອນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃໝ່, ເຮັດປ້າຍຊື່ໂຮງຮຽນ, ເຮັດຄອກລົດຖີບ, ປູກຜັກສວນຄົວ, ສອນພາສາອັງກິດ ເພີ່ມເຕີມຫຼັງເລີກຮຽນ, ສອນກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມ ເປັນຕົ້ນ. ການລົງເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ຂອງອາສາສະໝັກໃນໂຄງການ YSS-MOES STUDENT VOLUNTEER MISSION ທີ່ເມືອງສັງທອງ  ແມ່ນເລີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 15 ຫາ ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2017 ຈຶ່ງສຳເລັດລົງ.

 

ພາບບັນຍາກາດ

Save

Save

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ມຊ. ມອບເຄື່ອງໃຊ້ ແລະອາຫານແກ່ອາສາສະໝັກໂຄງການ YSS-MOES STUDENT VOLUNTEER MISSION

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ