nuol.edu.laສລຍ ສະຫຼຸບຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ 2017 ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມຄັ້ງທີ 6 ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານ ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາພາກທຸລະກິດ ແລະການລົງທືນຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສີມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ YOSHIHARU YONAYAMA ຫົວໜ້າອົງການໄຈກ້າ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານຫົວໜ້າກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ແລະພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະການລົງທືນຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານສະຖາບັນ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມແຕ່ປີ 2014 ຫາ 2019, ເພື່ອແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາຂະແໜງເສດຖະກິດຢູ່ລາວ ພ້ອມທັງເປັນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃສ່ພາກພື້ນກໍ່ຄືສາກົນ; ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ) ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົງການໄຈກ້າ (ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ) ແລະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະມີການຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຮ່ວມມືການສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະການລົງທືນຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານໃນທຸກໆ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທ້າຍປີ; ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ (ນັບແຕ່ເດືອນ ເມສາ ເຖິງ ກັນຍາ 2017) ສາມາດສະຫຼຸບວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການໄດ້ຄື: ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນທາງບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະວັດທະນະທຳ, ສ້າງຫຼັກສູດຜູ້ບໍລິຫານ (KEIEI-JUKU), ຫຼັກສູດຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ (Startup SME) ແລະເວທີສົນທະນາພາກທຸລະກິດ (LJI Business Cafe); ມີນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທືນຈາກມູນນິທິ ຢາມາດະປະ ແລະທືນ ມິຊູບີຊິ ຢູເອເຈ ຈຳນວນ 8 ທືນ, ຈັດງານສຳມະນາແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການຂອງນັກທຸລະກິດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະລົງນາມບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບສະພາອຸດສະຫະກຳ-ການຄ້າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ; ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນສືບຕໍ່ດຳເນີນການຮຽນການສອນຕາມຫຼັກສູດ, ກະກຽມການສະເຫຼີມ-ສະຫຼອງຮາງວັນຮອນດ້າ YES Award ຄົບຮອບ 10 ປີ; ສົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດນັກທຸລະກິດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສ້າງແຜນການ ດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະກວດກາ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານເປັນທຸກໆໄລຍະຂອງທີມງານ.

 

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ສລຍ ສະຫຼຸບຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງນັກທຸລະກິດຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ