nuol.edu.laບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດຫວຍພັດທະນາມອບ-ຮັບທຶນອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

1511509432 tmp IMG 1907

            ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2017 ນີ້, ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາລາວ ໄດ້ມອບທຶນອຸປະຖຳ ແລະປື້ມຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ, ຕາງໜ້າໃຫ້ ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາລາວມອບໂດຍ ທ່ານ ບຸນຊຸມ ສີສະຫວັດ ປະທານ ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາລາວ ແລະຕາງໜ້າຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮັບໂດຍທ່ານ ຮສ. ດາສັກ ອຸເທນທະປັນຍາ ຄະນະບໍດີ ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ໂດຍຊ້ອງໜ້າບັນດາພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

            ສຳລັບທຶນອຸປະຖຳທີ່ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ປື້ມທີ່ກ່ຽວກັບການອອກແບບ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຜັງເມືອງ ຈຳນວນ 13 ຫົວ ມູນຄ່າ 2,600,000 ກີບ ແລະເງິນສົດ ຈຳນວນ 12,400,000 ກີບ, ລວມມູນຄ່າ ທັງໝົດ 15,000,000 ກີບ. ບັນດາປື້ມທີ່ໄດ້ຮັບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະຖືກນຳມາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ສ່ວນເງິນແມ່ນຈະນຳໄປຊື້ຍົນຖ່າຍພາບທາງອາກາດ (Drone) ເພື່ອນຳມາໃຊ້ຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ໃນການສຶກສາທາງດ້ານການວາງແຜນຜັງເມືອງ ແລະສະຖາປັດຕະຍະກຳ ໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮຽນຮູ້ ເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີປະກອບເຂົ້າໃນການສຶກສາຮຽນຮູ້.

           ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບຸນຊຸມ ສີສະຫວັດ ກໍໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນວ່າ: ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາລາວ ນອກຈາກຈະເປັນໜ່ວຍງານທີ່ຜະລິດ ແລະຈຳໜ່າຍຫວຍ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຄົນລາວໄດ້ຊີງໂຊກຊີງຮາງວັນແລ້ວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດ ກໍໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການສຶກສາ ແລະອື່ນໆ, ສະນັ້ນ ໃນການມອບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເປັນອີກໜຶ່ງພາລະໜ້າທີ່ໆ ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ມີສ່ວນຊ່ວຍສ້າງພັດທະນາສັງຄົມ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ຮສ. ດາສັກ ອຸເທນທະປັນຍາ ຄະນະບໍດີ ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ກໍເປັນກຽດມອບໃບກຽດຕິຄຸນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ບຸນຊຸມ ສີສະຫວັດ ປະທານ ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາລາວ ເປັນການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຕໍ່ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ທຶນອຸປະຖຳໃນຄັ້ງນີ້.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ບໍລິສັດ ລັດວິສະຫະກິດຫວຍພັດທະນາມອບ-ຮັບທຶນອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ