nuol.edu.laມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

1511942435 tmp 2017-11-28-PHOTO-00000004

            ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນຫົວຂໍ້ “ການອະນຸລັກ ແລະການພັດທະນາ” ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສາຍສະໜອນ ຄົມທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ມີທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ໄຊນຸວົງ ສະຫວັດວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ບັນດາຄະນະກຳມະການວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 150 ທ່ານ.

          ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນມາເປັນຄັ້ງທີ V ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ: “ການອະນຸລັກ ແລະການພັດທະນາ” ໂດຍແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນ່ໃສ່ການແລກປ່ຽນ, ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍຈາກນັກວິຊາການ 2 ທ່ານຄື: ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວກັບ ທິດສະດີການພັດທະນາ ແລະການສັງເກດການພັດທະນາ, ທ່ານ Dirk Babendreier ຜູ້ບັນຍາຍກິຕິມາສັກ ຈາກສູນສໍາລັບການກະສິກໍາວິທະຍາສາດຊີວະສາດສາກົນເອີຣົບ ບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດດ້ວຍຊີວະວິທະຍາ, ພ້ອມທັງ ຈັດກອງປະຊຸມຍ່ອຍ ແບ່ງເປັນ 6 ຫ້ອງທີ່ນຳສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ (ປະເທດໄທ ແລະຍີ່ປຸ່ນ) ຈຳນວນ 60 ຫົວບົດ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ