nuol.edu.laກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ

1512461115 tmp IMG 2096

           ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2017 ຜ່ານມານີ້, ຫ້ອງການອົງການມະຫາວິທະຍາໄລຝຣັ່ງໂກໂຟນນີ (AUF) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ສາຍຂອງ ສາຍນາສິນ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ຊຸຍລີເອສ ມູຕາອຸກິນຣຸດໂຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ AUF ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີທ່ານທີ່ປຶກສາສູນພາສາຝຣັ່ງໂກໂຟນນີປະຈຳ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແຂກຖືກເຊີນ ແລະພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມ.

            ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາ ແລະສ້າງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີການປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະແທດເໝາະກັບສະພາບປັດຈຸບັນ, ຕາມແນວທາງການສ້າງຄົນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ດ້ານຄື: ສ້າງບຸກຄາລະກອນເພື່ອເປັນລູກຈ້າງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການ (ດຳເນີນທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ) ເປັນຕົ້ນ.

           ການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະປຶກສາຫາລືກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະຂະແໜງວິຊາຊີບໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິສັດຈ້າງງານເອກະຊົນຕ່າງໆ, ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ມີບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນຈຶ່ງໄດ້ເປີດເວທີການສົນທະນາຂຶ້ນ ເພື່ອນຳສະເໜີການປັບປຸງຫຼັກສູດການຮຽນສຳລັບນັກສຶກສາເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ສອງພາກຄື: ພາກທີ I ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບສະພາບການດັດປັບ, ການສະເໜີຫຼັກສູດການຮຽນໃນລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຕະຫຼາດແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ, ພາກທີ II ແມ່ນເວົ້າເຖິງການແບ່ງປັນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ຫຼືກົນໄກການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ການສ້າງບຸກຄາລະກອນ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ