nuol.edu.laຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຮ່ວມກັບ ສູນຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະການຄຸ້ມຄອງປະຊາກອນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບຊາດຄັ້ງທີ I

1512985221 tmp IMG 2602

           ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 11 ທັນວາ 2017 ນີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະການຝຶກອົບຮົມດ້ານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບຊາດຄັ້ງທີ I ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດານັກວິຊາການ, ວິທະຍາກອນ ແລະນັກສຳມະນາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

        ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີຄວາມສຳຄັນ, ຂະບວນການ, ຫຼັກການ ແລະນະໂຍບາຍ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາກອນຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຢູ່ ລາວ, ເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນປັບປຸງຮ່າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສາຂາ ການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະການປ້ອງກັນສັງຄົມທີ່ເກີດຈາກໂຄງການພັດທະນາ ພ້ອມທັງເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະສ້າງກົນໄກພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ເກີດຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ນັກວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

       ໃນທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສາຂາການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ(Master of Social Science Program in Social and resettlement Management Caused by Development Project) ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ປອ. ສາຍໃຈ ສີລາເດດ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະການຝຶກອົບຮົມດ້ານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະການຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ເຊິ່ງ ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານການສຶກສາການປ້ອງກັນສັງຄົມ, ທະນາຄານໂລກ ແລະກອງທຶນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເນື້ອໃນຂອງການເປີດຫຼັກສູດດ່ັງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເສີມສ້າງໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າໃຈ ແລະສາມາດຄຸ້ມຄອງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການຄືມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະກອບມີ 3 ໜວດວິຊາຄື: ໜວດວິຊາບັງຄັບ 30 ໜ່ວຍກິດ, ໜວດວິຊາ ເລືອກຮຽນ 4 ໜ່ວຍກິດ ແລະວິທະຍານິພົນ 13 ໜ່ວຍກິດ ໃຊ້ໄລຍະເວລາຮຽນທັງໝົດ 2 ປີ (ມີ 4 ພາກຮຽນ) ຄາດວ່າຈະໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2018 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຮ່ວມກັບ ສູນຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະການຄຸ້ມຄອງປະຊາກອນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາລະດັບຊາດຄັ້ງທີ I

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ