nuol.edu.laສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ນໍາສະເໜີເວບໄຊໃໝ່ ຂອງ ມຊ

1513319659 tmp IMG 2803

             ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 14 ທັນວາ 2017ນີ້, ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອນໍາສະເໜີເວບໄຊໃໝ່ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ອໍານວຍການສູນ ແລະພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນທີ່ປະຊຸມ, ທ່ານ ປອ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງເວບໄຊ ເວີຊັນໃໝ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຮູບແບບທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ, ເວບໄຊ ດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດເດັ່ນຫຼາກຫຼາຍ; ໂດຍສະເພາະມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຫຼາຍເຂື່ອຂ່າຍສັງຄົມ, ທັງຈັດວາງໂຄງສ້າງເນືຶ້ອໃນຢ່າງແທດເໝາະທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ພ້ອມທັງເພີ່ມປະສິດທິພາບ ຄວາມໄວໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, ສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນສາມາດຮອງຮັບການຜະລິດເນື້ອໃນທີປະກອບດ້ວຍໜັງສື, ພາບ, ສຽງ ແລະວີດີໂອນໍາອີກ.

          ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ ອຸດົມ ພອນຄໍາເພັງ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ແລະຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການພັດທະນາ,  ປັບປຸງເວບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວ ມັນເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພາະມັນເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານໃຫ້ສັງຄົມ ແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ ກໍຄືວຽກງານຂ່າວສານຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຈຶ່ງເຫັນຄວນ ໃຫ້ມີການ ປັບປຸງເວບໄຊທ໌ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ນໍາສະເໜີເວບໄຊໃໝ່ ຂອງ ມຊ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ