nuol.edu.laຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ເວັບໄຊ  
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ ດາສັກ ອຸເທນທະປັນຍາ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856-21 740276, 740277

ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສາຂາ​ວິຊາ​ສະຖາປັດຕະຍະກຳ​ສາດ, ສາຂາວິຊາ​ວິທະຍາ​ການ​ອາຄານ ​ແລະ ສາຂາວິຊາ​ວາງ​ແຜນສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ-ຜັງ​ເມືອງ ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ,  ການ​ອະນຸລັກ ​ ແລະ  ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະ, ວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັນ​ດີງາມຂອງຊ​າດ ກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ແລະ ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.                          

ພາກຮຽນວິຊາທັງໝົດມີ 3 ພາກຄື:

1). ພາກວິຊາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ​ສາດ.

2). ພາກວິຊາ ວາງ​ແຜນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ-ຜັງ​ເມືອງ.

3). ພາກວິຊາວິທະຍາ​ການ​ອາຄານ.

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄະນະວິຊາ ຄະນະວິຊາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ