nuol.edu.laຄະນະ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ເວັບໄຊ  http://febm-nuol.org
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ ສົມຈິດ ສຸກສະຫວັດ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856-21 770067

ຄະນະ​ເສດຖະສາດ ​ແລະ​ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ຄສບ") ເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ມະຫາວິທະະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ  ໃນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນສາຂາ​ວິຊາ​ເສດຖະສາດ  ​ແລະ​  ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ  ເພື່ອສ້າງນັກ ວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການ​ອະນຸລັກ ​ ແລະ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດ ກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ແລະ ​ ໃຫ້ການ​ບໍລິ ການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 5 ພາກຄື:

1). ພາກວິຊາ ​ເສດຖະສາດ​ນຳ​ໃຊ້.

2). ພາກວິຊາ ການ​ຄ້າ.

3). ພາກວິຊາ ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ.

4). ພາກ​ວິຊາ​ ການ​ເງິນ-ການ​ທະນາຄານ.

5). ພາກ​ວິຊາ ການ​ບັນຊີ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄະນະວິຊາ ຄະນະວິຊາ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ