nuol.edu.laຄະນະ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ

ເວັບໄຊ http://fos.nuol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ ດຣ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ
ຕິດຕໍ່ +856-21 770173

ຄະນະວິທະຍາສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ຄວທ") ເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງ  ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ  ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສາຂາ​ວິຊາ​ວິທະຍາສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ  ​ເພື່ອສ້າງນັກ ວິຊາການ,  ນັກຄົ້ນ ຄວ້າວິທະຍາສາດ,  ການ​ອະນຸລັກ ​ ແລະ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດ ກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການທາງດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 5 ພາກ ແລະ 1 ສູນຄື:

1). ພາກວິຊາ ຊີວະ​ວິທະຍາ.

2). ພາກວິຊາ​ ເຄມີ​ສາດ

3). ພາກວິຊາ ຟີ​ຊິກ​ສາດ

4). ພາກວິຊາ ຄະນິດສາດ

5). ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ

6). ສູນວິທະຍາສາດການສຶກສາ ລາວ-ສິງກະໂປ ເຈເນຕິກ

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄະນະວິຊາ ຄະນະວິຊາ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ