nuol.edu.laສູນຝຣັ່ງໂກນໂຟນີ

ກິດຈະກຳຂອງສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນ

ສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນແມ່ນສູນຝຶກອົບຮົມ, ສູນລວມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວິຊາການ ຊຶ່ງເປີດ​ໃຫ້ບໍລິການ​ແກ່ທຸກຄົນ.

 1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສູນດັ່ງ ກ່າວແມ່ນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການມະຫາວິທະຍາໄລຝຣັ່ງໂກໂຟນີ (AUF) ໂດຍຜ່ານໂຄງການພາກພື້ນ « Consolidation de l'Enseignement du Français en Asie du Sud-Est ຫຼື CEFASE ».

ໃນປັດຈຸບັນ ສູນດັ່ງກ່າວ ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 300 ຄົນ ຫຼັກໆແມ່ນບັນດາຫົວໜ້າ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ພາສາຝຣັ່ງ. ເນື່ອງຈາກວ່າສູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມີໂປຣ ແກຣມຮຽນພາສາດ້ວຍຕົວເອງທີ່ມີຊື່ວ່າ « Tell me more »ຈຶ່ງມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນພາ ສາຝຣັ່ງທີ່ສູນດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດໄລຍະສົກຮຽນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຜູ້ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການສູນດັ່ງກ່າວ ຍັງສາ ມາດອ່ານ ຫຼື ຢືມປື້ມຕ່າງໆ ທີ່ມີຈຳນວນທັງໝົດ 3000 ຫົວ.

ນອກຈາກນີ້ ສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນ ຍັງຈັດງານດ້ານວັດທະນະທຳຕ່າງໆເຊັ່ນ : ວັນຝຣັ່ງໂກໂຟນີ ສາກົນ, ຕະຫຼາດນັດໂນແອນ, ການແຂ່ງຂັນໂອແລມປຽດ, ການເຕັ້ນຮວມໝູ່ ຫຼື Flash-mob, ການສາຍຮູບເງົາກາງແປນ, ງານກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນການສອນຂັ້ນສູງ ແລະ ອື່ນໆ.

ສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນ ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາອາຈານມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນການຮຽນ-ການ ສອນພາສາຝຣັ່ງ ໂດຍການສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າຂອງພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ໂລກຝຣັ່ງໂກໂຟນ ຜ່ານການຈັດ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນ ຍັງເປັນສູນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ບັນດານັກ ສຶກສາທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ ແລະ ຕ້ອງການທິດຊີ້ນຳ ກ່ຽວກັບການສະໝັກທຶນການສຶກສາ.

 1. ເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນ ແມ່ນການສົ່ງເສີມ ແລະ ໂຄສະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບຝຣັ່ງໂກໂຟນີ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນພາສາຝຣັ່ງຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຕະຫຼອດທັງປີ ຍັງມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບປະສົມປະສານ (Formation hybrides), ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຄູ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ.

ເປົ້າໝາຍຂອງສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນສາມຂະແໜງການ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້ :

2.1 ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ

 • ​​ເຊື່ອມ​ຊືມ ວິທີ​ຮຽນ ຫຼື ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ອາຈານ ​ແລະ ນັກ​ສຶກສາ ດ້ວຍ​ການຈັດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ສະໜອງຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຕ່າງໆ, ການຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະ ກອນ​ດີ​ຈີ​ຕອນຕ່າງໆ ;
 • ຈັດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຫຼັກສູດ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ທີ່​ຕອບ​ສະໜອງຕາມ​ເປົ້າໝາຍຂອງ CEFASE ຫຼື ຂອງ​ມະຫາ ວິທະຍາ​ໄລ​ອາຊຽນ;
 • ​ເປັນ​ສູນ​ສອບ​ເສັງ ​ແລະ ອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ ການ​ຮຽນທາງ​ໄກ.

 

2.2 ​​ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ

 • ສະໜອງເອກະສານຂໍ້​ມູນ​​ໃໝ່ໆ
 • ຊ່ວຍ​​ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາຂໍ້​ມູນ​ເອກະສານຕ່າງໆ
 • ສົ່ງ​ເສີມການກຽມຄວາມ​ພ້ອມ​ເຂົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ

2.3 ວິຊາ​ການ ​ແລະ ຝຣັ່ງ​ໂກ​ໂຟນີ

 • ສົ່ງ​ເສີມຝຣັ່ງ​ໂກ​ໂຟນີດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ;
 • ຈັດ​ກິດຈະກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ, ການ​ແລກປ່ຽນ ​ແລະ ການ​ພົບ​ປະກັນ;
 • ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ສູນ​ກິດ​ຈະກຳ​ຝຣັ່ງ​ໂກ​ໂຟນ​ແຂວງ​ຫຼວງພະ​ບາງ ​ແລະ ປາກ​ເຊ, ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດທະນາ​ລະດັບ​ຊາດ ​ແລະ ພາກພື້ນ;

3. ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ

​​ອົງ​ປະກອບ​ຂອງສູນ​ກິດຈະ​ກຳ​ຝຣັ່ງ​ໂກ​ໂຟນ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ກິ​ດຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ມີ​ດັ່ງນີ້ :

-       ງົບປະມານ​ອະນຸມັດ​ໂດຍ AUF ​ແລະ ສະຖານທູດ​ຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ;

-       ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ລົງທະບຽນຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ເລື່ອງ​ພາຫະນະ ອຸປະກອນ​ສຳລັບ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ;​

-       ອາຄານ​ທີ່​ອະນຸມັດ​ໂດຍ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

4. ກິດຈະກຳ

ທ່ານ​ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຂອງ​ສູນ​ກິດ​ຈະກຳ​ຝຣັ່ງ​ໂກ​ໂຟນ​ໄດ້​ໂດຍ​ກົດ​ລິ້ງ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

-       Les animations/ ກິດຈະກຳ

-       Les formations / ຝຶກ​ອົບຮົມ

-       Les prochains rendez-vous (agenda) / ຕາຕະລາງ​ນັດ​ພົບ

5. ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ການຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ເພື່ອການ​ຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ຮອງ​ສາດສະດາຈານ ລຳ​ໄມ ພິພັກ​ຄະ​ວົງ

ຮອງ​ອະທິການ​ບໍດີ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານ ນາງ ​ໂອ​ລີ​ເວ​ຍ ​ເດິ​ໂຣ​ແບກ

ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບສູນ​ກິດຈະ​ກຳ​ຝຣັ່ງ​ໂກ​ໂຟນ

ທ່ານ ວັນນະ​ພາ ບຸບຜາ​ປັນຍາ

ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ໂຄງການ - ອຸປະກອນ ​ແລະ ໂຄສະນາ​ປະຊາສຳພັນ

ທ່ານ ນາງ ​ແຊກ​ວານ ​ແຕັງ-​ກາດ​ສນີ​ເອ

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວິຊາ​ການ

ທ່ານ ນາງ ທິມິ​ງຈ່າງ​ໂຮ

ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ​ໂຄສະນາ​ປະຊາສຳພັນ

ຂໍ້​ມູນ​ເພື່ອການ​ຕິດຕໍ່ :

ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ
ຕຶກ L - ວິທະຍາ​ເຂດ​ດົງ​ໂດກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ສປປ ລາວ

​ເວ​ບ​ໄຊ້ : http://www.poleactivitesfrancophones.org/

Page facebook : https://www.facebook.com/PoleActivitesFrancophones

Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂທ : (+856) 21 74 09 44


The activities of Pôle d’Activités Francophones

The Pôle d’Activités Francophones is a training, resources and assessment center where everyone can access to.

 

 1. General information

 

Located in the heart of principal campus of National University of Laos, the Pôle d’Activités Francophones (French activities center) is a great collaboration result of National University of Laos, French Embassy in Lao PDR andFrancophone University Agency (Agence Universitaire de la Francophone) thanks to a regional project called Consolidation de l'Enseignement du Français en Asie du Sud-Est – CEFASE (Consolidation of French Teaching in Southeast Asia).

 

Opened to all public, it counts at present about 300 members whose mainly use French in their activity such as teachers or students. Thanks to its informatics park and “Tell me more”, an auto-learning software, several French classes have been taken in the premises during the whole year. Moreover, when visiting its center, members can also read or borrow from more than 3000 available books.

 

Actually, the Pôle d’Activités Francophones is also actor or collaborator of several cultural activities such as International Francophone day, Christmas market, Olympiades  contest, Flash-mob danse, Outdoor cinema, Mobility and Higher Education Information day…

 

Through its regular activities, the Pôle would like to accompany the French speaking people in their learning or teaching actions while promoting the values of French speaking world.

 

Lastly, the Pôle is also an exchange and counseling center for students who needed information about professional orientation of study abroad opportunities.

 

 1. Objectives

 

The principal objective of the center is to propose training and learning courses as well as cultural activities for it members so that they can improve their French language skills. The objectives can be divided into 3 approaches:

 

2.1 Training center

 

-          Raise awareness of independent learning programs through numerical tools and several information and training sessions;

-          Offer continuous training courses in response to the objectives of CEFASE or Academic ASEAN;

-          Become an examination and certification center, especially for the distance learning courses.

 

 1. Resource center

 

-          Propose an updated book collection;

-          Support visitors in their documentary research;

-          Promote professional insertion;

 

 1. Expertise and francophone center

 

-          Promote the francophone values through activities;

-          Organize cultural workshops, meetings and exchange sessions;

-          Collaborate with provincial francophone centers in Luang Prabang and Paksé and others national and regional partners.

 

3. Operating funds

 

The Pôle d’Activités Francophones has 3 funds at its disposal:

-          The main funds are from Francophone University Agencyand French Embassy in Lao PDR;

-          The revenue from inscription is allocated to the logistics function;

-          The office is granted by National University of Laos.

 

4. Activities

 

In order to get updated to the Pôle d’Activités Francophones’s latest information, please visit the following links:

 

-          The activities

-          The training courses

-          The upcoming events (calendar)

 

5. Organizational chart et contact

 

Assoc. Prof. Lammai PHIPHAKHAVONG

Vice-President of  National University of Laos

Mrs Olivia DEROBERT

Manager of Pôle d’Activités Francophones

Mr Vannapha BOUPHAPANYA

Project manager

Mrs Servane TEINTE-GASNIER

Project assistant

Mrs Thi Minh Trang HO

Communication manager

 

Contact 

 

National University of Laos
Building L - Dong Dok campus
Vientiane – LAO PDR

 

Website: http://www.poleactivitesfrancophones.org/

Facebook Page: https://www.facebook.com/PoleActivitesFrancophones

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: (+856) 21 74 09 44

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ສູນຝຣັ່ງໂກນໂຟນີ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ