nuol.edu.laຫໍສະໝຸດກາງ

ເວັບໄຊ

http://library.nuol.edu.la

 
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຜູ້ອຳນວຍການ ທ່ານ ອຈ ຈັນສີ ພວງສຸເກດ
ຕິດຕໍ່ +856-21 770937

 

ຫໍສະໝຸດກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ, ບູລະນະຮັກສາ  ແລະ  ໃຫ້ການບໍລິການປຶ້ມຕຳລາຮຽນ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ,  ຂ່າວສານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຄູ, ອາຈານ, ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ  ເພື່ອການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຕາມແຜນພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ຊາດ.

 

  • ເປີດບໍລິການທຸກວັນ ຈັນ - ສຸກ, ເວລາ 8:00 - 18:00 (ຍົກເວັ້ນທຸກວັນພຸດຕອນແລງຈະປິດບໍລິການ)

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ຫໍສະມຸດກາງ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ