nuol.edu.laCall for Application: Exchange Program in ASEAN and Europe under the SHARE Scholarship Programme

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ: ໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາສໍາລັບນັກສຶກສາໃນປະເທດສະມາຊີກອາຊຽນ ແລະ ເອີຣົບ (The SHARE Scholarship Programme) ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກລະລັບປະລິນຍາຕີ ເພື່ອໄປຮຽນແລກປ່ຽນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນບັນດາປະເທດສະມາຊີກອາຊຽນ ແລະ ເອີຣົບ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2017- ມັງກອນ 2018, ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ SHARE Project: Become Part ASEAN’s Future. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລ່ກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ເປັນນັກສຶກສາປີ2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ,
 2. ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ສົນໃຈກ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ການແລກປ່ຽນການສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ,
 3. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) (ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸພາຍໃນ 6 ເດືອນ,
 4. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ,
 5. ມີຄວາມສາມາດດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ສືສານກັບຄົນອື່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ແລະ
 6. ມີສຸຂະພາບດີທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/PQhJxZ19UP3pKfF03 
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CRDd0d0UzRVp6c0U/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນສຸກ ທີ 21ເມສາ 2017
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນຈັນ ທີ 24ເມສາ 201ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະອອກໜັງສືຮັບຮອງໃຫ້ນັກສຶກສາ ເພື່ອປະສານ ແລະ ສະໝັກໄປຍັງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຕົນເອງເລືອກທີ່ຈະໄປແລກປ່ຽນການສຶກສາ.
 2. ຫຼັງຈາກທີ່ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ (Acceptance)ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຕົນເອງເລືອກແລ້ວ, ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງສະໝັກຜ່ານທາງອອນລາຍກັບໂຄງການ The SHARE Scholarship Programme ທີ່ https://share-asean.org/ ເພື່ອຄັດເລືອກໃນການໃຫ້ທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາ.

v  ເອກະສານທີ່ຕ້ອງສົ່ງໄປມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຈະໄປແລກປ່ຽນ

 1. ແບບຟອມສະໝັກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ (ນັກສຶກສາສາມາດປະສານກັບມະຫາວິທະຍາໄລໂດຍກົງ ຫຼື ສອບຖາມ ກັບຜູ້ປະສານງານ ທີ່ ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ) (University Application Form)
 2. ໜັງສືຮັບຮອງຈາກ ມຊ (ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບພາຍຫຼັງຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກ) (Letter of Endorsement)
 3. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້(Curriculum Vitae)
 4. ໃບຄະແນນ (Official Transcripts)
 5. ໜັງສືຜ່ານແດນ (Passport)
 6. ໃບຢັ້ງຢືນນັກສຶກສາ (Certificate of Enrollment or Attestation)
 7. ໜັງສືແນະນໍາ 2 ສະບັບ (2 Letters of Recommendation)
 8. ແຜນການຮຽນ (Study Plan)
 9. ໃບຄະແນນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດ (ຖ້ານັກສຶກສາບໍ່ມີ ແມ່ນໃຫ້ຄະນະ ຫຼື ອາຈານສອນພາສາອັງກິດປະຈໍາຄະນະອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດດາ້ນພາສາອັງກິດໃຫ້) (Certificate (s) of English Language Proficiency)
 10. ຖ້າມີ, ເອກະສານອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ໃບຍ້ອງຍໍ, ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ, ອາສາສະໝັກ, ...) (Other supporting documents)

v  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ:

 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກໂຄງການ The SHARE Scholarship Programme ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ (tuition fee) ແລະ ທຶນການສຶກສາເຊິ່ງປະກອບມີ:
  1. ຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ (traveling allowance)
  2. ເງິນເບ້ຍລຽງ (living allowance)
  3. ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົນເວລາໄປຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ (settling-in allowance)
  4. ຄ່າວີຊາ (visa cost)
  5. ປະກັນສຸຂະພາບ (health insurance)
  6. ຄ່າອຸປະກອນການຮຽນ (study materials)

ໝາຍເຫດ: ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າດໍາເນີນເອກະສານພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງເອກະສານໄປຍັງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຈະໄປແລກປ່ຽນນັ້ນດວ້ຍຕົນເອງ.  

 

 1. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂຄງການ The SHARE Scholarship Programme ທີ່ https://share-asean.org/
 2. ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ປະສານງານແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CVVV5eDV5MzVTdzA/view?usp=sharing

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່:

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

ອຈ. ອໍາເຄັງ ເພັງລາສີ, ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

ໂທ: 020 2225 5291, 020 5448 3131

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Exchange Program in ASEAN and Europe under the SHARE Scholarship Programme

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ