nuol.edu.laCall for Application: Experiencing China – A Trip to Colorful Guizhou 2017 Summer Program, Guizhou University, China

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລກຸຍໂຈວ (Guizhou University), ປະເທດຈີນ, ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ເພື່ອສະໝັກໄປເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຈີນ (Experiencing China – A Trip to Colorful Guizhou 2017 Summer Program) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 – 29 ກໍລະກົດ 2017. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນພາສາຈີນໄດ້ໄປຮຽນຮູ້, ຝຶກທັກສະການນໍາໃຊ້ພາສາຈີນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາຂອງປະເທດຈີນ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . ການລົງທະບຽນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2017.

ໝາຍເຫດ:     ໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ຈຳນວນ 3600 ຢວນ ໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລກຸຍໂຈວ ຊຶ່ງຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານ ຄ່າລົງທະບຽນ, ຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ຄ່າເດີນທາງພາຍໃນປະເທດ; ສ່ວນຄ່າອາຫານ ແລະ ຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ຈີນ-ລາວ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Experiencing China – A Trip to Colorful Guizhou 2017 Summer Program, Guizhou University, China

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ