nuol.edu.laCall for Application: India-ASEAN Goodwill Scholarship Program, International Summer School, India

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊາບວ່າ International Summer School ຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ India-ASEAN Goodwill Scholarship Program ເປັນໄລຍະເວລາ 6 ອາທິດ ທີ່ ປະເທດອິນເດຍ, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງງານ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ເຖິງ ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ປະຫວັດສາດອິນເດຍ.  ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ,
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ,
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ,
 4. ມີຄວາມສົນໃຈດ້ານ ASEAN-India relations, Indian Socio-Economic, ແລະ
 5. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/qFz0YQ1ipEWV0wiX2
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/a/nuol.edu.la/file/d/0B5gNlOvKVU0CSWdDbTItbDRKbXM/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ: 23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2017
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນສຸກ ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ International Summer School ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ທີ່ພັກ, ອາຫານ ແລະ ຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ.
 2. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ International Summer School ໄດ້ທີ່ www.issnewdelhi.in

ຜູ່ປະສານງານ:    ອຈ. ອຳເຄັງ ເພັງລາສີ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 020 2225 5291, 020 5448 3131

                   ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: India-ASEAN Goodwill Scholarship Program, International Summer School, India

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ