nuol.edu.laCall for Participation: the Association of Pacific Rim Universities’ Population Ageing Conference 2017, National University of Singapore, Singapore

    ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ (National University of Singapore) ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ the Association of Pacific Rim Universities’ Population Ageing Conference 2017 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: Ageing and Resilience in the 21st Century ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 - 13 ຕຸລາ 2017, ປະເທດສິງກະໂປ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ www.duke-nus.edu.sg/care/ ແລະ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ອິເມວThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ໝາຍເຫດ: -  ກໍານົດປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 15 ກັນຍ2017.

-   ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນຈຳນວນ 100 – 400 ໂດລາສິງກະໂປ ແລະ ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ.

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Participation: the Association of Pacific Rim Universities’ Population Ageing Conference 2017, National University of Singapore, Singapore

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ