nuol.edu.laCall for Participation: the Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2018 Conference & Exhibition, National University of Singapore, Singapore

     ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ (National University of Singapore: NUS) ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2018 Conference & Exhibition ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: The impact of the Fourth Industrial Revolution on Higher Education in the Asia-Pacific ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-29 ມີນາ 2018 ທີ່ ຣີສອດ Marina Bay Sands, ປະເທດສິງກະໂປຊຶ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງງານແມ່ນກ່ຽວກັບບົດບາດທາງດ້ານການສຶກສາຂອງອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິທີລົງທະບຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ www.apaie2018.org ຫຼື ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ອິເມວThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ໝາຍເຫດ:ກໍານົດປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ ທັນວາ 2017.

-     ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລົງທະບຽນຈຳນວນ 500 – 1,300 ໂດລາສິງກະໂປ ແລະ ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Participation: the Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 2018 Conference & Exhibition, National University of Singapore, Singapore

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ