nuol.edu.laCall for Application: SNU Student Exchange Program, Spring 2018, Seoul National University, Korea

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ ຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະ ພາກຮຽນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມີນາ - ມິຖຸນາ 201ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ (Seoul National University), ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ Korean Government Scholarships. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສານີ້ ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ.
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passportທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ.
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.
 4. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບASEAN, Laos-Korea Relations and Cooperation.
 5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ - ວັດທະນະທໍາແລະ ກິລາ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/h1Jg0wY28kyJjhkM2
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ:https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CMlFWLUdCNDAtU0k/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ 17: 00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2017.
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນອັງຄານ ທີ 19 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີມຊ
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ອຳເຄັງ ເພັງລາສີ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 020 2225 5291, 020 5448 3131

                   ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: SNU Student Exchange Program, Spring 2018, Seoul National University, Korea

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ