nuol.edu.laCall for Application: The International Leadership Development Youth Camp, RMUTR, Thailand

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີຣາດຊະມຸງຄຸນຣັດຕະນະໂກສິນ (Rajamangala University of Technology Rattanakosin: RMUTR) ກໍາລັງຈະຈັດງານຕັ້ງຄ້າຍຊາວໜຸ່ມ The International Leadership Development Youth Camp ລະຫວ່າງວັນທີ 12- 22 ທັນວາ 2017 ທີ່ ປະເທດໄທ. ຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທໍາກັບນັກສຶກສາຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ສຶກສາກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະໃນການສື່ສານຂອງນັກສຶກສາ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມງານນີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

  1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ,
  2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ,
  3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ,
  4. ມີຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ ASEAN, AEC ແລະ  Leadership Development, 
  5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ, ແລະ
  6. ນັກສຶກສາຕ້ອງສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບດວ້ຍຕົນເອງ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

1.ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/Rxc1HE8oYwD1cq5F2

2.ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ:

https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CZDlqenBCcWpwbk0/view?usp=sharing 

3.ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ພາຍໃນເວລາ: 17: 00ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2017.

4.ສໍາພາດຄັດເລືອກ ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນອັງຄານ ທີ 19 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ.

5.ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີຣາດຊະມຸງຄຸນຣັດຕະນະໂກສິນເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

   ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ອຳເຄັງ ເພັງລາສີ

                   ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ

                   ໂທ: 020 2225 5291, 020 5448 3131

               ເມວ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: The International Leadership Development Youth Camp, RMUTR, Thailand

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ