nuol.edu.laCall for Application: Student Exchange Program at Kumamoto University, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລກຸມະໂມໂຕ (Kumamoto Universityຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ເຊິ່ງໄປຮຽນໄລຍະ ພາກຮຽນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2018 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລກຸມະໂມໂຕ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ JASSO Scholarships. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສານີ້ ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

vເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  • ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ;
  • ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ);
  • ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃນລະດັບດີ;
  • ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສົນໃຈດ້ານການຮ່ວມມືລາວ-ຍີ່ປຸນ;
  • ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ; ແລະ
  • ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.

vຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

1.ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ:https://goo.gl/forms/FshHGRnxRcN1Duz22

2.ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ:

https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CaU1vNTRfeUZFdG8/view?usp=sharing  

3.ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ພາຍໃນເວລາ 17:00ໂມງ ຂອງວັນທີ ພະຈິກ 2017

4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນອັງຄານ ທີ ພະຈິກ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ

5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ຄະນະກໍາມະການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

vຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມປະສານ:

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

ໂທ: 020 5448 3131; ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Student Exchange Program at Kumamoto University, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ