nuol.edu.laCall for Application: Short-Term Regular Exchange Program (STRP) for Spring 2018, University of the Ryukyus, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າມະຫາວິທະຍາໄລລິວກິວ ຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ Short-Term Regular Exchange Program (STRP) for Spring 2018 ເຊິ່ງໄປຮຽນໄລຍະ ສົກຮຽນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2018 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລລິວກິວ (University of the Ryukyus) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ JASSO Scholarship. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

vເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2-3 ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ,
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ,
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃນລະດັບດີ,
 4. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Japanese Culture, ASEAN-Japan, Laos-Japan Cooperation, ແລະ
 5. ມີຄວາມສາມາດດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ.

vຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/6UTNgMgsUpXPsa522
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B5gNlOvKVU0CV2YtWG9LMGlSb0U/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ 17:00ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2017
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນອັງຄານ ທີ 7 ພະຈິກ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ, ມຊ
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລລິວກິວເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

vຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລລິວກິວ ແລະ ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາໄດ້ທີ່:

http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/applicant-guidelines-forms/?lang=en

 

2. ພາກສ່ວນປະສານງານ:      ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ,ມຊ

                                  ໂທ: 020 5448 3131

                                       ເມວ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Short-Term Regular Exchange Program (STRP) for Spring 2018, University of the Ryukyus, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ