nuol.edu.laCall for Participation: Lao PDR - European Higher Education Exhibition and Information Event, Crowne Plaza Hotel, Vientiane

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊາບວ່າ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳລັງຈະຈັດງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເອີຣົບ - ລາວ ປະຈຳປີ 2017 (Lao PDR - European Higher Education Exhibition and Information Event) ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 31 ຕຸລາ - 1 ພະຈິກ 2017 ເວລາ 10:00 ໂມງ - 18:00 ໂມງ ທີ່ ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊ່າ (Crowne Plaza Hotel), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະເພາະໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2017 ເວລາ 13:30 ໂມງ – 18:00 ໂມງ ແມ່ນຈະມີກອງປະຊຸມ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລາຊະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວຈຸດປະສົງຂອງງານ ແມ່ນເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ, ສອບຖາມ ແລະສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ທຶນການສຶກສາ ຢູ່ທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກເອີຣົບ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທຶນການສຶກສາ Erasmus Plus Scholarships ແລະ ທຶນການສຶກສາອື່ນໆ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າລົງທະບຽນໃດໆ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Participation: Lao PDR - European Higher Education Exhibition and Information Event, Crowne Plaza Hotel, Vientiane

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ