nuol.edu.laCall for Application: 2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS), Jakarta, Indonesia

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກເອົາທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາ 2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “The Colours of Beautiful Indonesia” ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 ມີນາ 24 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ສິລະປະ-ວັດທະນະທຳອິນໂດເນເຊຍ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີການສະໝັກໄດ້ທີ່ ອິເມວ: iacs@kemlu.go.id.

ໝາຍເຫດ: -   ປິດຮັບສະໝັກ ພາຍໃນວັນທີ 29ທັນວາ 2017.

-       ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ, ຄ່າປີ້ຍົນໄປ-ກັບ, ຄ່າກິນຢູ່ພັກເຊົາ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: 2018 Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS), Jakarta, Indonesia

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ