nuol.edu.laCall for Application: BSRU Exchange Program, 22nd February – 4th March 2018, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Thailand

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ ກຳລັງຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ກຸມພາ - 4 ມີນາ 2018 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາ (Bansomdejchaopraya Rajabhat University: BSRU), ປະເທດໄທ, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳອາຊຽນ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂຶ້ນໄປ.
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passportທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ.
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ.
 4. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ASEAN Culture and Cooperation.
 5. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກິລາ.
 6. ນັກສຶກສາຕ້ອງສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບດ້ວຍຕົນເອງ.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/VR0dfWPNDMCb0dJt2 
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/1rMqmrFzJCJZ2Nv8sWTLJ8gkyXW6l7LLe/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ພາຍໃນເວລາ 23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2018
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງວັນພະຫັດ ທີ 25 ມັງກອນ 2018 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາຊະພັດບ້ານສົມເດັດເຈົ້າພະຍາເປັນຜູ້ຄັດເລືອກໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ວຽງສະຫວັນ ວົງກະເສີມ

           ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

           ໂທ: 020 5448 3131, ເມວThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: BSRU Exchange Program, 22nd February – 4th March 2018, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Thailand

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ