nuol.edu.laCall for Application: Exchange Program at University of Tsukuba, Japan, Spring 2017

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ:ມະຫາວິທະຍາໄລສຸກຸບະ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາ ແລະ ກໍາລັງເປິດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເພື່ອໄປຮຽນໄລຍະ 1 ພາກຮຽນ ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນມີນາ-ສິງຫາ 2017 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸກຸບະ(University of the Tsukuba), ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ JASSO Scholarships.ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລ່ກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

  • ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00  ຂື້ນໄປ,
  • ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ,
  • ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ,
  • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ASEAN, Sustainable Development, Laos-Japan Cooperation, ແລະ
  • ມີຄວາມສາມາດດ້ານສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ:  https://goo.gl/forms/TTp6yr2H6176yIAt2

2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ:

https://drive.google.com/file/d/0B-qGicuxyQubNlFxTDhOOTg1aXc/view?usp=sharing

3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 1ພະຈິກ 2016

4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນສຸກ ທີ 11 ພະຈິກ 2016ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ

5. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ຄະນະກໍາມະການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

      ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

              ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Exchange Program at University of Tsukuba, Japan, Spring 2017

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ