nuol.edu.laCall for Application: Exchange Program at Saga University, Japan, Spring 2017

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ:ມະຫາວິທະຍາໄລສະກາ ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາເພື່ອໄປຮຽນແລກປ່ຽນການສຶກສາດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະ 01 ສົກຮຽນ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສະກາ (Saga University)ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມແຕ່ເດືອນມີນາ -ກໍລະກົດ 2017. ຈຸດປະສົ່ງຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນ ສົ່ງເສີມໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮຽນຮູ້ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນໄປພ້ອມກັນ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລ່ກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ,
  2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport) ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ,
  3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃນລະດັບດີ,
  4. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ASEAN, Sustainable Development, Laos-Japan Cooperation, ແລະ
  5. ມີຄວາມສາມາດດ້ານສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

  1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/VeQjTLuGnPuCIkRN2  
  2.  ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B-qGicuxyQubQ3BoNzRPdWVQY1U/view?usp=sharing
  3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 22ພະຈິກ 2016
  4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນພຸດທີ23 ພະຈິກ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
  1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ຄະນະກໍາມະການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

      ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

              ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Exchange Program at Saga University, Japan, Spring 2017

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ