nuol.edu.laCall for Application: Cultural Exchange and Study Tour Program in Japan, 13-23 March 2017

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຊາບວ່າ: ກະຊວງສຶກສາ, ວັດທະນະທໍາ, ກິລາ, ວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (MEXT), ອົງການກິດຈະການນັກສຶກສາຍີ່ປຸ່ນ (JASSO) ຮ່ວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລຈີບະ (Chiba University)ແລະ ເຄືອຂາ່ຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (AUN) ຈັດໂຄງການທັດສະນະສຶກສາປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ Walking along the path of Japan’s Modern History, Culture and Heritage, and Contemporary Society”ລະຫວ່າງ13-23 ມີນາ 2017.ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນແລ່ກປ່ຽນການສຶກສານີ້ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນ ແລະ ປະກອບແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດ ແລະ ສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້: 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ມຊ ຮຽນ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ ຂື້ນໄປ;
 2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ( ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
 3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;
 4. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນ; ແລະ
 5. ມີຄວາມສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທາງໄປ-ກັບ ແລະ ວີຊາ ດວ້ຍຕົນເອງໄດ້.

v  ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ

 1. ລົງທະບຽນເຂົ້າສໍາພາດຄັດເລືອກ: https://goo.gl/forms/WFS50gIEF0Wcov1w1
 2. ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າສໍາພາດ: https://drive.google.com/file/d/0B-qGicuxyQubOVgzd3gtRV9kWWs/view?usp=sharing
 3. ສົ່ງແບບຟອມເຂົ້າສໍາພາດເຖິງ: ພາຍໃນເວລາ:23:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017
 4. ສໍາພາດຄັດເລືອກ: ເວລາ 09: 00 ໂມງ, ວັນອັງຄານ ທີ 17 ມັງກອນ 2017ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ
 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສໍາພາດຄັດເລືອກທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະສົ່ງລາຍຊື່ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ທາງ ຄະນະກໍາມະການທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຜູ້ຄັດໃນຮອບຕໍ່ໄປ.

v  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

 1. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ທີ່ພັກ, ອາຫານ ແລະ ການເດີນທາງພາຍໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
 2. ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວມະຫາວິທະຍາໄລຈີບະ:http://www.chiba-u.ac.jp/e/

ຜູ້ປະສານງານ: ອຈ. ສຸບິນ ສີສະຫວັດ

              ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ມຊ

              ໂທ: 021 770 720, 020 5571 3535

              ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Cultural Exchange and Study Tour Program in Japan, 13-23 March 2017

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ