nuol.edu.laScholarship Opportunity: Call for Application - Master and Doctoral Degree Programmes under the Japanese Government Scholarship (MEXT), AY 2017

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ມະຫາວິທະຍາໄລກຸມະໂມໂຕ (Kumamoto University), ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ (Master) ແລະ ປະລິນຍາເອກ (Doctor) ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລກຸມະໂມໂຕ ສໍາລັບສົກສຶກສາ 2017/2018 ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ (Monbukagakusho, MEXT). ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເອົາທຶນດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່: https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst-en/admissions/.

ໝາຍເຫດ: ກໍານົດສົ່ງແບບຟອມ ແລະ ເອກກະສານສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2017

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Scholarship Opportunity: Call for Application - Master and Doctoral Degree Programmes under the Japanese Government Scholarship (MEXT), AY 2017

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ