nuol.edu.laCall for Application: P2A Entrepreneurship Summit 2017 in Singapore

    ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ໂຮງຮຽນອອກແບບສື່ສານມວນຊົນ (First Media Design School) ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P2A Entrepreneurship Summit 2017 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 - 27 ກັນຍາ 2017, ປະເທດສິງກະໂປ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ແນວຄວາມຄິດດ້ານການອອກແບບທຸລະກິດ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສະໝັກໄດ້ທີ່: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ໝາຍເຫດ: -  ກໍານົດປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017.

-     ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸກຢ່າງແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: P2A Entrepreneurship Summit 2017 in Singapore

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ