nuol.edu.la

ລາຍຊື່ນັກສຶກສາສັບຊ້ອນເພີ້ມເຕີມ ປະຈຳສົກຮຽນ 2017-18ຂ່າວພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

 ໝາຍເຫດ:

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ​ການ​ສຶກສາ​ຫລັງ​ປະລິນຍາ​ຕີ ຂໍ​ຖື​ເປັນກຽດ​ແຈ້ງມາ​ຍັງ​ນັກ​ສຶກສາທຸກ​ຄົນ ​ທີ່​ສອບ​ເສັງ​ຜ່ານ​​ໃຫ້ມາສະ​ເໜີຕົວ​ ​ແລະ

ປະກອບ​ເອກະສານ​​ເຂົ້າຮຽນເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ ພ້ອມທັງຊໍາລະຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນຈົນເຖິງ​ ວັນ​ທີ 08/09/2017,

ຖ້າ​ກາຍ​ວັນ​ເວລາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​​ແມ່ນຖືວ່າຜູ່ກ່ຽວສະຫລະ​ສິດ ແລະ ຈະເລື່ອນສໍາຮອງຂຶ້ນແທນ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ໜ້າຫລັກ ການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ແຈ້ງລາຍຊື່ຜົນສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນປະລິນຍາໂທ ສາຂາບໍລິຫານການເງິນຮຸ່ນ ທີ 11 ປະຈຳສົກສຶກສາ 2017-2018.

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ