nuol.edu.laຂ່າວພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

 21743754 2050425801649711 6731720480689423656 o

ຫ້ອງການການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍຕີ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກາດການຈັດ

ຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 205 ໃນວັນທີ 12  ກັນຍາ 2017. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ

ສິມມາລາວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ຮສ.ໂພສີ ທິບດາວັນ ກໍໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງອະທິການບໍດີປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຮອງຫົວໜ້າ

ຫ້ອງການການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີຈຳນວນ 02 ທ່ານຄືແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ຮສ. ປອ. ນ. ພິມໂພ  ຫລວງລາດ

ແລະ ທ່ານ ປອ.ໄກສອນ  ເພັງໂສພາເປັນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄົນໃໝ່ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ

ຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຍຸກສະໄໝແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງ

ຫ້ອງການ. 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ໜ້າຫລັກ ການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ຫ້ອງການການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີໄດ້ປະກາດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃໝ່ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 02 ທ່ານໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2017.

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ