nuol.edu.laປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມສະພາແຫ່ງຊາດລົງ ພົບປະ-ຢ້ຽມຢາມ ຄະນະນຳ ມຊ

1502262943 tmp IMG 8493

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 7 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການລົງພົບປະ-ຢ້ຽມຢາມ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ປະທານກຳມາທິການ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ເປັນກຽດຕ້ອນຮັບນຳໂດຍທ່ານ ຮສ. ປອ. ອຸດົມ ພອນຄຳເພັງ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນມີ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານຄະນະບໍດີ-ຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຜູ້ອຳນວຍການ-ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ສະຖາບັນ, ສູນ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະແຂກກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບົວດຳ ແສງຄຳຄຸດລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສັງລວມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດ, ພາລະບົດບາດ, ຫຼັັັັັັັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະແຜນພັດທະນາໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະສະເໜີບາງບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອາຄານສະຖານທີ່ ແລະອຸປະກອນ ໃນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນການທົດລອງ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ບັນຫາຮ້ານກິນດື່ມທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ການຮັບຮອງນິຕິກຳຕ່າງໆ ຜ່ານຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊັກຊ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

ຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ປອ. ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ກໍໄດ້ກ່າວໂອ້ລົມ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວບາງຕອນວ່າ: ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຈະຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ດ້ານການຈັດສັນງົບປະມານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຍິ່ງຂຶ້ນ.

     ການລົງພົບປະ-ຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຕິດຕາມ ແລະຮັບຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2017 ເປັນຕົ້ນ ບັນດາຄາດໝາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮອງຮັບເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຄັ້ງທີ VIII ແລະສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ 17% ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທ້າຍ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຍັງພົບພໍ້ໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງເປັນການແລກປ່ຽນ-ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນອີກດ້ວຍ.

ພາບບັນຍາກາດ

You are here: Home ຂ່າວ ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມສະພາແຫ່ງຊາດລົງ ພົບປະ-ຢ້ຽມຢາມ ຄະນະນຳ ມຊ