nuol.edu.laຄວກ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017

1505288112 tmp IMG 7969

          ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກັນຍາ 2017ນີ້, ຄະນະວິທະຍາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2016 -2017 ຂອງຄະນະຕົນຂຶ້ນ ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ວ່າການອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ອານຸລົມ ວິໄລພອນ ວ່າການ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ, ມີທ່ານຮອງຄະນະບໍດີ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ, ຫົວໜ້າ ແລະຮອງພາກວິຊາ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາຄະນະດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.

          ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮສ. ປອ. ອານຸລົມ ວິໄລພອນ ວ່າການຄະນະບໍດີ ຄະນະ ວິທະຍາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ຄະນະວິທະຍາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ ປະກອບມີພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ທັງໝົດ 31 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ, ມີນັກສຶກສາ ທັງໝົດ 178 ຄົນ, ຍິງ 26 ຄົນ, ຄະນະວິທະນາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ ເປັນຄະນະທີ 13 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງຄະນະວິທະຍາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ ແມ່ນໄດ້ຍົກສະຖານະຈາກພາກວິຊາ ຄູພະລະສຶກສາ ຄະນະສຶກສາສາດ, ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງເປັນພາກວິຊາເມື່ອປີ 2006 ແລະໄດ້ຍົກສະຖານະມາເປັນ ຄະນະວິທະຍາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ ໃນປີ 2016; ນັບແຕ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນພາກວິຊາສ້າງຄູ ພະລະສຶກສາ ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ເປັນຄະນະວິທະຍາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ, ໄດ້ສ້າງບຸກຄາລະກອນອອກມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມທັງໝົດ 8 ຮຸ່ນ ແລະປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງອີກ 1 ຮຸ່ນ; ຄະນະວິທະຍາສາດການກີລາ-ກາຍະກໍາ ປະກອບມີ 4 ພາກວິຊາ ແລະ ມີ 6 ພະແນກ. ສຳລັບສົກສຶກສາ 2016-2017 ມີນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຈຳນວນ 33 ຄົນ ຍິງ 3 ຄົນ ແລະລະດັບປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງຈຳນວນ 23 ຄົນ ຍິງ 4 ຄົນ.

         ວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນສຳລັບສົກຮຽນ 2016-2017 ແມ່ນສໍາເລັດການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຈຳນວນ 1 ບົດ, ນຳສະເໜີຫົວບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຈຳນວນ 2 ຫົວບົດ; ນອກນັ້ນ, ດ້ານການເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ ກໍໄດ້ສົ່ງນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກີລາປະເພດຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ກັບສະຖາບັນພະລະສຶກສາ ວິທະຍາເຂດສຸພັນບູລີ (ປະເທດໄທ). ສຳລັບແຜນສົກປີ 2017-2018 ນີ້ ຄະນະວິທະຍາສາດການກີລາ ສືບຕໍ່ກະກຽມເປີດສົກຮຽນໃໝ່ທັງລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະລະດັບປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມທັງພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສ້າງວາລະສານວິທະຍາສາດການກີລາ ແລະຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.

ພາບບັນຍາກາດ

You are here: Home ຂ່າວ ຄວກ ຈັດພິທີສະຫຼຸບສົກຮຽນ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2016-2017