nuol.edu.laບົດກອນ: ສຸກສັນວັນປີໃໝ່ 2018

logo1

ວັນເວລາຍັບຍ້າຍ                            ໄຫຼເລື່ອນລາຫາຍ

ປຽບດັ່ງສາຍທາລາ                            ຜ່ານແລວເລີຍແກ້ງ

ທຸກຢ່າງແປແປງປີ້ນ                           ມຸ່ນມາຍທະລາຍປ່ຽນ

ເປັນກົດເກນບອກແຈ້ງ                       ຖະແຫຼງໄວ້ກ່າວເຕືອນ

       ຫຼາຍເດືອນປີຜ່ານພົ້ນ                  ລະດູເກົ່າກາຍໄປ

ປີໃໝ່ວຽນມາຄົບ                              ຮອດວັນຍາມມື້

2018 ຄືຂອດກ້າວ                            ລະດູການຂານໃໝ່

ຮອດຍາມໃສແຈ່ມແຈ້ງ                        ແສງເຍືອງຮຸ່ງທົ່ວຟ້າ

ນະພາແຈ້ງທົ່ວແດນ ແລ້ວເດ

        ແສນສົດຊື່ນມ່ວນແມ້ງ                ຈຶ່ງແປງວາດກະວີໄຂ ກ່ອນໜາ

ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ປະຊາ                      ທົ່ວທັງແດນດ້າວ

ປວງຊົນລາວທັງຄ້າຍ                           ສະບາຍໃຈກາຍຍິ່ງ

ທັງຍິງຊາຍພໍ່າພ້ອມ                            ຫອມຫຸ້ມສາມັກຄີ

         ປີໃໝ່ຂໍໃຫ້ໃສແກ່ກ້າ                 ສູງສົ່ງປາລະມີ     ແດ່ທ້ອນ

ຄວາມສຸກຂີທັງປວງ                           ຈົ່ງເບັ່ງບານເລີງເລື້ອຍ

ຄວາມອິດເມື່ອຍໂລຄາໄຂ້                    ໃຫ້ໜີໄກໄລຫ່າງ

ສຸກສົມຫວັງດັ່ງວາດໄວ້                        ສະເໝີດ້າມດັ່ງຝັນ

       ອາຍຸ ຂໍໃຫ້ຍືນຍາວໝັ້ນ               ຂານຈອດພັນປີ

ຢ່າໄດ້ມີໂລຄາ                                 ບຽດບຽນວຽນເຕົ້າ

ຈົ່ງເປັນເຄົ້າຄູນສ້າງ                             ນໍາສັງຄົມຄຽງຄູ່

ຢູ່ຮັກໂຮມຮ່ວມທ້ອນ                         ມວນເຊື້ອເຜົ່າປະຊາ ແດ່ໜາ

      ວັນນະ ຂໍໃຫ້ໃສສ່ອງແຈ້ງ              ລາສີຮຸ່ງເຮືອງຮອງ

ຢ່າໄດ້ໝອງໝົ່ນສີ                             ຄ່າຄົນສູນເສົ້າ

ຈົ່ງເປັນເງົາແຍງແຍ້ມ                          ແນມເຫັນງາມສະຫງ່າ

ປຽບດັ່ງດາວລະດາດຟ້າ                      ບໍ່ມີມື້ລ່າສີ    ພຸ້ນໜາ

      ສຸຂະ ຈົ່ງແກ່ນກ້າ                      ແຂງແກ່ນດັ່ງສີລາ

ສຸຂະພາບກາຍ -ໃຈ                           ຈົ່ງເຫຼື້ອມໃສແສນແຈ້ງ

ມີກໍາລັງແຮງພ້ອມ                                        ສູ້ງານສານກໍ່

ທຸກສິ່ງຂໍໃຫ້ໄດ້                                ສົມດ້າມດັ່ງປະສົງ

     ພາລະ ຈົ່ງລາບລື້ນ                       ຄືນແວ່ວຽນຫາ

ທັງໜ້າທີ່ການງານ                               ຍົດຖາຂອງໃຊ້

ໃຫ້ໄຫຼມາໂຮມເຕົ້າ                            ເນົາຖົງເຕັມໄທ່

ຕາມປະສົງວາດໄວ້                            ໃຫ້ສົມໄດ້ດັ່ງໃຈ ເຖີດໜາ.

ເນືອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ ຄສ. 2018 ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງທ່ານ ຈົ່ງປະສົບແຕ່ໂຊກໄຊ, ມີພາລະນະໄມສົມບູນ, ຂໍໃຫ້ສົມຫວັງດັ່ງປາດຖະໜາທຸກສິ່ງ, ມີຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານທຸກປະການ ແລະມີຄວາມຜາສຸກຕະຫຼອດໄປ.

ຂໍຂອບໃຈ

                                                                                                                                            ໂດຍ: ພະແນກ ປະຊາສໍາພັນ

You are here: Home ຂ່າວ ບົດກອນ: ສຸກສັນວັນປີໃໝ່ 2018