nuol.edu.laCall for Participation: Study UK & English Language Roadshow 2018, National University of Laos, Vientiane

        ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊາບວ່າ ສະຖານທູດອັງກິດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກຳລັງຈະຈັດງານການສຶກສາ Study UK & English Language Roadshow 2018 ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018 ເວລາ 10:00 ໂມງ - 18:30 ໂມງ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ, ສອບຖາມ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ທຶນການສຶກສາ ຢູ່ທີ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ໃນປະເທດອັງກິດ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າລົງທະບຽນໃດໆ.

You are here: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Participation: Study UK & English Language Roadshow 2018, National University of Laos, Vientiane