nuol.edu.laຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້

ເວັບໄຊ http://ffs.nuol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ.ດຣ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856-21 770813

ຄະນະວິທະຍາສາດ​ປ່າ​ໄມ້ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ຄປມ")  ເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງ  ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ​ແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ສາຂາ​ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງຈັດ​ສັນ​ປ່າ​ໄມ້; ສາຂາ ​ເສດຖະສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ​ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້; ສາຂາ  ຄຸ້ມ​ຄອງຈັດ​ສັນ​ແຫ​ລ່ງນ້ຳ ແລະ​ ການວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ;  ສາຂາ ການທ່ອງທ່ຽວ​ແບບ​ອະນຸລັກ ​ແລະ​ ການ​ອະນຸລັກທຳ​ມະ​ຊາດ,  ສາຂາ ປ່າ​ໄມ້​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ​ ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ;  ສາຂາ  ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ​ການ​ຕະຫລາດເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ ​ແລະ ​ສາຂາ  ຄົ້ນຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະພາບ​ພູມ​ອາ ກາດ,  ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;  ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ,  ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ,  ການ​ອະນຸລັກ ​ແລະ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດ  ກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​​ເຜົ່າ​ ແລະ​ ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 4 ພາກຄື:

1). ພາກວິຊາ ​​ເສດຖະສາດ​ປ່າ​ໄມ້ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ໄມ້, ສາຂາ​ວິຊາ​ປ່າ​ໄມ້​ຊຸມ​ຊົນ ​ແລະ​ ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ.

2). ພາກວິຊາ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຈັດ​ສັນ​ປ່າ​ໄມ້.

3). ພາກວິຊາ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຈັດ​ສັນ​ແຫ​ລ່ງນ້ຳ ​ແລະ​ ການ​ວາງ​ແຜນ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ.

4). ພາກ​ວິຊາ​ ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອະນຸລັກ ​ແລະ ​ການ​ອະນຸລັກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ.

 

You are here: Home Faculty of Forestry