nuol.edu.laຄະນະ ວິສະວະກຳສາດ

ເວັບໄຊ  http://www.fe-nuol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ໂສກປ່າຫຼວງ
ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ສຈ ດຣ ບົວລີນ ສ້ອຍສຸວັນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856-21 312072

ຄະນະວິສະວະກຳ​ສາດ (ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ຄວສ") ເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງ ທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ  ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການ​ອະນຸລັກ ​ແລະ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ສິລະ​ປະ ວັດ​ທະນະ​ທຳ​ອັນ​ດີງາມຂອງ​ຊາດ ກໍ​ຄື​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ​ແລະ​ ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ແກ່​ສັງຄົມ.

ພາກວິຊາຮຽນມີທັງໝົດ 8 ພາກຄື:

1). ພາກວິຊາວິສະວະກຳໂຍທາ.

2). ພາກວິຊາວິສະວະກຳກົນຈັກ.

3). ພາກວິຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ.

4). ພາກວິຊາເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

5). ພາກວິຊາຄອມພີວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

6). ພາກວິຊາຂົວທາງ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

7). ພາກວິຊາຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.

8). ພາກວິຊາສ້າງຄູອາຊີວະສຶກສາ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄະນະວິຊາ ຄະນະວິຊາ ວິສະວະກຳສາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ