nuol.edu.la


ສະແດງ # 
ຊື່ ວັນທີແກ້ໄຂ ຈຳນວນກົດເບິ່ງ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ຂອງອາຈານ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ 30/04/14 3840
Introduce Kyoto University’s Hakubi Center for Advanced Research 23/04/14 4835
ບົດຄຳເຫັນ ກ່າວໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ 2557 28/04/14 4524
ຄຳກອນອວຍພອນປີໃໝ່ລາວ ປີມະເມຍ ພສ ໒໕໕໗ ຂອງທ່ານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 21/04/14 3870
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ ພສ 2557 10/04/14 3986
EDUCAMP 2014 is open 13-14 March 13/03/14 2865
ຄະນະນິຕິສາດແລະລັດຖະສາດເປີດຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທຮ່ວມສະຖາບັນລາວ - ຝະລັ່ງ ວິຊາກົດໝາຍສາກົນ 11/03/14 3394
ອາຈານສອນຂອງ ມ.ຊ ໄດ້ຮັບລາງວັນ US-ASEAN Fullbright ຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Haward 12/12/13 6646
ປະຕິທິນການຮຽນການສອນສົກຮຽນ2013-2014 29/10/13 6236
ແຈ້ງການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນນັກສຶກສາປີ 1ປະຈຳສົກຮຽນ 2013 - 2014 28/10/13 6847
ແຈ້ງຜົນສອບເສັງເຂົ້າ ມຊ ສົກຮຽນ 2013-2014 10/10/13 18360
ຕົວຢ່າງການໝາຍຄຳຕອບຂອງການສອບເສັງເຂົ້າ ມຊ 27/08/13 5636
ລະບຽບໃນການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 05/08/13 4395
ເອກະສານແນະນຳສຳລັບກຳມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ 05/08/13 5849
ຄຳແນະນຳຂອງການສະໝັກປະຈຳສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 9572
ຕົວຢ່າງໃບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສົກຮຽນ2013-2014 18/07/13 7569
ຕົວຢ່າງບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 10652
ສາຂາວິຊາທີ່ເປີດສອນໃນສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 10361
ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນສົກຮຽນ 2013-2014 17/07/13 7351
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ