nuol.edu.laCall for Application: ASEAN + 3 Unet Logo Design Competition, Thailand

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນການອອກແບບໂລໂກ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASEAN + 3 University Network (ASEAN+3 Unet) Logo Design Competition ທີ່ ປະເທດໄທ. ຈຸດປະສົງຂອງການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນການອອກແບບໂລໂກ້ ເພື່ອຖືເອົາເປັນສັນຍາລັກທາງການໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍ ASEAN + 3 University Network. ຜູ້ຊະນະເລີດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກໂຄງການ ເປັນເງິນສົດ ມູນຄ່າ 800 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານການອອກແບບ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ດາວໂຫລດແບບຟອມລົງທະບຽນໄດ້ທີ່: www.aunsec.org  ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ໂດຍກົງກັບ ທ່ານ ນາງ Achavadee Wiroonpetch, ໂທ: +662 2153640/2153642 ext 113 ແລະ ອິເມວ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • ຂັ້ນຕອນໃນການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ:

 ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ສາມາດສົ່ງແບບຟອມລົງທະບຽນ ແລະ ຜົນງານການອອກແບບຂອງຕົນໄປທີ່:

  1. ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ຫຼື
  2. ໄປສະນີ: Office of the AUN Secretariat

17th floor, Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University

Phayathai Road 10330, Bangkok, Thailand

 

ໝາຍເຫດກຳນົດສົ່ງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: ASEAN + 3 Unet Logo Design Competition, Thailand

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ